Co wydarzyło się w Państwa miejscowości?

Do
Regionalnych Stowarzyszeń Kultury w Wielkopolsce

Szanowni Państwo,

Redakcja „Przeglądu Wielkopolskiego” przygotowuje numer naszego kwartalnika poświęcony wydarzeniom i projektom upamiętniającym 100-lecie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Planujemy wydać go jako drugi numer w 2019 roku, podsumowujący obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Zdając sobie sprawę z różnorodności form i wydarzeń wpisujących się w obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w całej Wielkopolsce, zwracamy się do Państwa z apelem o przygotowanie krótkich tekstów opisujących wszystko to, co wydarzyło się w Państwa miejscowości lub najbliższej okolicy z tą rocznicą związane. 

Wiemy, że w wielu miejscowościach Wielkopolski podjęto szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego. Organizowano konferencje naukowe, sesje popularnonaukowe i wystawy, wydawano różnego rodzaju publikacje, wybijano okolicznościowe medale, kręcono filmy, odnawiano stare pomniki  lub stawiano nowe, zawieszano tablice, nadawano nazwy ulicom czy malowano murale. Włączały się w te działania samorządy lokalne, stowarzyszenia i instytucje kultury, a także szkoły i organizacje pozarządowe. Zależy nam zatem na zaprezentowaniu przynajmniej części z tych wielu cennych i ważnych inicjatyw. Mile będą widziane zdjęcia dokumentujące opisywane wydarzenia. 

Na materiały proponowane do publikacji czekamy do końca kwietnia 2019 roku. Prosimy przesłać je na adres: biuro@wtk.poznan.pl lub redakcja@wtk.poznan.pl 

Zostaną wykorzystane na łamach kwartalnika lub w jego wersji internetowej.

Z serdecznymi pozdrowieniami. Redakcja „Przeglądu Wielkopolskiego"

Niżej do pobrania tekst naszej prośby w formie ulotki do wydruku.