W przededniu Powstania

Podobnie jak w roku ubiegłym zapraszamy muzealników, naukowców i regionalistów do wzięcia udziału w II edycji konferencji-sejmiku, która odbędzie się w Poznaniu 26 i 27 listopada. 

W tym roku organizatorzy (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Fundacją Zakłady Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu) postanowili ją zatytułować: W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego. Dwudniowe spotkanie będzie wypełnione referatami oraz dyskusjami panelowymi, które powinny zainteresować wszystkich pasjonatów muzealnictwa i regionalistów.

Udział w konferencji-sejmiku jest odpłatny (50 złotych od osoby, przy czym w ramach tej kwoty zapewnimy również wyżywienie oraz udział w koncercie). Nocleg we własnym zakresie.

W wypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z projektem mogą Państwo uzyskać informacje pod numerem telefonicznym 61 853 89 45:

  • kustosz dyplomowany dr. hab. Olaf Bergmann mail: olafber@tlen.pl
  • lub sekretarz projektu Aleksandra Kubisiak mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl.

Termin konferencji-sejmiku: 26-27 listopada 2018 roku

1 dzień (26 listopada 2018 roku) 

  • godz. 10:00. Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań
  • godz. 14:30 Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, Poznań
  • Szczegółowe informacje - Program do pobrania niżej.

2 dzień (27 listopada 2018 roku)

  • godz.10:00 Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań
  • Szczegółowe informacje - Programie do pobrania niżej.

Zgłoszenia

  • adres pocztowy: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61-777 Poznań 
  • adres mailowy: konferencja2018@wmn.poznan.pl. na formularzu do pobrania niżej.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31