Żegnamy Tadeusza Krokosa

Tadeusz Krokos urodził się 4 maja 1932 roku w Ostrowie Wielkopolskim, zmarł 16 grudnia 2020 roku w Kaliszu.

Był pedagogiem, historykiem, dziennikarzem, regionalistą, społecznikiem, działaczem kultury, prezesem kilku stowarzyszeń, człowiekiem instytucją. Wspaniałym Kolegą i dobrym człowiekiem. Rodzinie Zmarłego przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, Studium Nauczycielskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Krzywiniu, Krotoszynie i w Kaliszu (1975-1991, Kuratorium Oświaty i Wychowania). Po przejściu na emeryturę oddał się całkowicie działalności społecznej, głównie w organizacjach kulturalno-oświatowych i wśród młodzieży.

Z inicjatywy Tadeusza Krokosa odbył się w Kaliszu w lutym 1978 roku Ogólnopolski Przegląd Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Było to w Polsce pierwsze tego typu wydarzenie. Od 2002 roku odbywa się pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu. W roku 1999 doprowadził do utworzenia Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, które przejęło organizację tego festiwalu. Najpierw był wiceprezesem, następnie prezesem a od 2008 roku honorowym członkiem tego stowarzyszenia. 

W 2000 roku został prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu, a od 2006 roku był równocześnie członkiem Zarządu Głównego PTH w Warszawie. W latach 2004-2007 pełnił funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, od 2008 do 2017 roku - przewodniczącego Rady WTK, w latach 2011-2016 był członkiem Rady Programowej "Przeglądu Wielkopolskiego". W latach 2006-2010 należał do Prezydium Rady Krajowej Ruchu Towarzystw Regionalnych RP. Przez dwie kadencję był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu.

Autor oraz redaktor wielu publikacji, w tym „Rocznika Kaliskiego”. Opublikował kilkaset artykułów tematycznie związanych z dziejami i współczesnością grodu nad Prosną na łamach czasopism: „Kalisia Nowa”, „Ziemia Kaliska”, „Głos Wielkopolski”, „Rocznik Kaliski”, „Przegląd Wielkopolski”.

Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą I stopnia Ministra Edukacji i Sportu, Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Nagrodą Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką Honorową „Wierni Tradycji”, Złotą Odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Za opiekę nad zabytkami”, Srebrnym i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”, odznaką „Za zasługi dla województwa kaliskiego”, tytułem „Zasłużony dla Miasta Kalisza” oraz tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31