XX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

26 sierpnia 2018

Poznań, Malta 

12.OO Polana Harcerza, ul. Wiankowa 3 Otwarcie Wystawy Rolniczej

13.OO Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego

Po Mszy Świętej uroczysty Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łany" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

16.3O Program artystyczny

***

2O.3O Malta. Meta Toru Regatowego. Koncert Zespołu Bajm

 

Zapraszają:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Metropolita Poznański, Ksiądz Arcybiskup Stanisław GądeckiParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31