Towarzystwo w Dąbiu nad Nerem w nowej siedzibie

W dniu 30 sierpnia 2021 roku w ratuszu w Dąbiu nad Nerem nastąpiło uroczyste poświęcenie wraz z oficjalnym rozpoczęciem działalności w nowym lokum Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie nad Nerem. Mimo niesprzyjającej pogody na uroczystości zjawili się: Robert Kropidłowski – Starosta Kolski, Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta i Gminy Dąbie nad Nerem, Wacław Zwonarkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dąbie oraz Monika Szymanowska – dyrektor ds. administracyjnych. 

Na uroczystości przybyli regionaliści z Koła, Konina oraz Uniejowa wraz z Kazimierzem Kasperkiewiczem – nestorem kolskich regionalistów, Jolantą Ruchlewicz-Oblizajek, Grzegorzem Mokrzyckim – prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Urszulą Urbaniak – prezesem Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. 

Ksiądz dr Karol Łazik – wikariusz parafii św. Mikołaja w Dąbiu dokonał uroczystego poświęcenia pomieszczeń Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbia. Warto zaznaczyć, iż dąbscy regionaliści posiadają własny sztandar, eksponują w swojej siedzibie również przedwojenny sztandar Stronnictwa Narodowego w Dąbiu. 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbia Adam Grabowski podziękował władzom gminnym, że podczas renowacji zabytkowego ratusza nie zapomniały o miejscu dla dąbskich regionalistów. Zaznaczył, że społecznicy działają aktywnie na gruncie wydawania publikacji o dziejach lokalnej społeczności, ostatnio odbyła się w Dąbiu konferencja o wielokulturowości. (Zob. więcej...)  

Starosta Kolski podziękował regionalistom za popularyzację lokalnej historii i podkreślił wagę tego typu zabiegów, które mogą liczyć na wsparcie finansowe starostwa. Burmistrz Dąbia zapewnił o stałej pamięci władz gminy i trosce o regionalistów. W imieniu regionalistów z Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej głos zabrali: Kazimierz Kasperkiewicz z Koła oraz Urszula Urbaniak z Uniejowa. Gratulowali licznych publikacji z dziejów Dąbia i zachęcali Adama Grabowskiego do dalszej pracy dokumentacyjnej. 

Bartosz KiełbasaParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31