Żegnamy Olgierda Błażewicza

15 kwietnia 2023 roku zmarł Olgierd Błażewicz – znakomity publicysta i dziennikarz, erudyta, zasłużony człowiek kultury. W maju skończyłby 88 lat. Pogrzeb odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 8.50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

W latach 1981-1995 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu (w latach 1986-1988 był jego wiceprezesem).

W roku 2002 został wyróżniony Medalem 40-lecia WTK "Za zasługi dla popularyzacji idei regionalizmu wielkopolskiego oraz celów i zadań WTK, w roku 2012, z okazji 50-lecia powołania Towarzystwa  - "Za zasługi dla kultury Wielkopolski".

Należał do współpracowników "Przeglądu Wielkopolskiego", na jego łamach opublikował teksty:

  • 1987/1 "Luksus tworzenia. Dobrze o teatralnym Poznaniu"
  • 1992/1-2 "Kulturalny Poznań: prowincja czy jedno z centrów europejskich?"
  • 1994/1-2 "Cysterskim szlakiem do Europy"
  • 1995/1-2 "Kłopoty z chlubą miasta [Teatr Polski w Poznaniu]"
  • 1995/3-4 Wypowiedź w dyskusji "Dokąd zmierza Wielkopolska?"
  • 2003/1-2 "Nie tak ważny, ale wciąż potrzebny. Teatr w Poznaniu i Wielkopolsce".

Zobacz również: Olgierda Błażewicza wspominają Stefan Drajewski i Marcin Kostaszuk na łamach "Głosu Wielkopolskiego"...Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31