II Kongres Towarzystw Naukowych  2018-09-14

Poznań, 14–15 września 2018 r. Hasło Kongresu: „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

Celem II Kongresu Towarzystw Naukowych jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości Polski w dniu 11 listopada 1918 roku oraz ocena tego wkładu, a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce.

Organizatorzy: Polska Akademia Nauk a z jej ramienia Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe Płockie.

Zgłoszenia należy składać do 30 czerwca 2018 r. na adres Rady Towarzystw Naukowych lub Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniaParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31