Dziedzictwo i wartości

Poznań, 21-22 października 2021 r. Międzynarodowa konferencja on-line...

 Konferencja  Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości to spotkanie profesjonalistów z różnych dziedzin, naukowców i praktyków, którzy zaprezentują swoje refleksje na temat problematyki wartości w ochronie i interpretacji dziedzictwa. Wystąpienia obejmować będą zarówno rozważania teoretyczne, jak i refleksje płynące z analizy studiów przypadku z zakresu wystawiennictwa, turystyki, edukacji czy animacji społecznej.

W programie między innymi:

  • Interpretacje dziedzictwa: inscenizacje władzy/performanse przygodnych, Izabela Skórzyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Przeszłość jako doznawanie przyszłości - o wartości dziedzictwa, Jolanta Skutnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Dziedzictwo jako wyznacznik tożsamości. Dylematy interpretacji, Józef Antoni Haber (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
  • Szacunek jako wartość w interpretacji dziedzictwa, Barbara Gołębiowska (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
  • Wartość autentyczności w procesie interpretacji dziedzictwa archeologicznego, Michał Pawleta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jako centrum dziedzictwa, Filip Kaczmarek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  • Jak w Wigierskim Parku Narodowym próbujemy pokazać nasze dziedzictwo, aby nie nudzić ponad miarę?, Maciej Ambrosiewicz (Wigierski Park Narodowy)
  • Dyskusja, Co Polacy sądzą o dziedzictwie?

Więcej informacji, szczegółowy program oraz rejestracja (bezpłatna): Poznańskie Centrum Dziedzictwa
(https://pcd.poznan.pl/article/180/konferencja-interpretacja-dla-ochrony-dziedzictwa-)


  • Ilustracja: https://pcd.poznan.pl


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31