XXII Wielkopolska Konferencja Kulturalna

8 czerwca 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się XXII Wielkopolska Konferencja Kulturalna (WKK). Zwołał ją Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu w celu przeprowadzenia działań o charakterze programowym oraz sprawozdawczo-wyborczym.
WKK odbywa się co trzy lata jako forum społecznego ruchu kulturalnego, ludzi kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych, którego celem jest wymiana opinii dotyczących obrazu i perspektyw kultury w Wielkopolsce. Tym razem intencją Zarządu WTK było zwrócenie szczególnej uwagi na szanse uczestnictwa i możliwości rozwoju kulturalnego młodzieży.
 
Wprowadzeniem do debaty na temat „Młodzież w kulturze” (pomysłodawca oraz moderator: Zbigniew Jaśkiewicz) były wystąpienia: dr. Włodzimierza Łęckiego (krajoznawca i były wojewoda) – Regionalizm, krajoznawstwo, patriotyzm, prof. Krzysztofa Trybusia (Instytut Filologii Polskiej UAM) – Szlak Mickiewicza w Wielkopolsce, Macieja Nowaka (Teatr Polski w Poznaniu) – Najstarszy nieprzerwanie działający teatr w Polsce i jego misja myślenia obywatelskiego.
 
Dyskusję zapoczątkowała dr Ligia Henczel-Wróblewska (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), której wypowiedź dotyczyła propozycji programowych PTPN dla młodzieży. Kolejni dyskutanci, nawiązując do wypowiedzi panelistów i moderatora dyskusji, przedstawiali swoje podejście do problematyki możliwości oraz faktycznego uczestnictwa młodzieży w kulturze, doświadczenia w zakresie współpracy z młodymi, a także propozycje oraz postulaty dotyczące programu prac WTK i współdziałających z nim stowarzyszeń kulturalnych. Głos zabrali kolejno: Dariusz Sałata (Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej), Jerzy Naskręt (Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej), dr Janina Małgorzata Halec (Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne), Mirosław Juraszek (starosta chodzieski), dr Kazimierz Krawiarz (Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki), Stefania Gąsiorek (Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne), Marek Przyjemski (przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego), Grzegorz Mokrzycki (Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą), Witold Omieczyński (Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne), Mariusz Polarczyk (Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Wielkopolski „Macierz”), Zofia Smolarz (Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie), Norbert Kulpa (regionalista, Puszczykowo), prof. dr hab. Jerzy Babiak (Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej). 
 
Zarząd WTK wyróżnił z okazji XXII WKK Pana Sławomira Maćkowiaka okolicznościowym dyplomem oraz nagrodą pieniężną w uznaniu jego pracy dla WTK jako wolontariusza. 
 
W części statutowej Konferencji, której przewodniczył Leszek Praczyk, przyjęto sprawozdania Zarządu WTK i Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2019, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi WTK oraz dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Dotychczasowy prezes WTK Stanisław Słopień nie przyjął propozycji kandydowania do nowych władz.
 
Nowy prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Babiak jest ekonomistą i politologiem. Pracował między innymi na Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej uczestniczył w Ogólnopolskich Kongresach Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy (2014) i Legnicy (2018). Jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Jest również przewodniczącym Rady Programowej „Przeglądu Wielkopolskiego”.
 
W Konferencji uczestniczyli delegaci 19 stowarzyszeń regionalnych. Oprócz organizacji, które wymieniono wyżej (w liście dyskutantów), reprezentowane były: Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka”, Poznański Klub Towarzystwa Przyjaciół  Ziemi Ostrzeszowskiej, Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu.
Gośćmi Konferencji byli między innymi: Piotr Landsberg z Departamentu  Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Agata Andrys z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
 
Podziękowali za zaproszenie oraz usprawiedliwili swoją nieobecność: przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, zastępca prezydenta miasta Poznania Jędrzej Solarski, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał, prezes Fundacji Zakłady Kórnickie dr Dariusz Grzybek, dyrektor Malta Festival Poznań Michał Merczyński, starosta kościański, starosta pleszewski i starosta śremski.
List do Konferencji skierował starosta wągrowiecki Tomasz Kranc. Okolicznościowe adresy do ustępującego prezesa WTK skierowali: prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Bożena Konikowska (odczytał go członek Rady Krajowej Jerzy Naskręt), starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie oraz Zarząd Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
 
Władze WTK wybrane na kadencję 2019-2022
 
Zarząd
 • Jerzy Babiak (Poznań) – prezes
 • Norbert Kulpa (Puszczykowo) – wiceprezes
 • Maria Martyńska (Wągrowiec) – wiceprezes
 • Aleksandra Kowalska (Koło) – sekretarz
 • Kazimierz Krawiarz (
 • Kórnik) – skarbnik
 • Kinga Babicz (Wągrowiec) 
 • Hieronim Dymalski (Poznań) 
 • Grzegorz Mokrzycki (Koło) 
 • Mariusz Polarczyk (Poznań)
Komisja Rewizyjna
 • Zbigniew Jaśkiewicz (Poznań) – przewodniczący
 • Maria Jędrzejczak-Przyłucka (Rogoźno) – zastępca przewodniczącego
 • Leszek Praczyk (Wiry k. Poznania) – sekretarz
 • Helena Bednarska (Poznań)
 • Lucyna Bełch (Rogoźno)
Sąd Koleżeński
 • Maria Bochan (Piła)
 • Wiesława Grobelna (Śrem)
 • Włodzimierz Królikowski (Kalisz)
 • Elżbieta Kubera (Śrem)
 • Jerzy Naskręt (Śrem)
 


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31