Spotkania Pokoleń Studencki Poznań 1945-1989

19 listopada 2021 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dojdzie do bardzo ważnego wydarzenia. Tego dnia absolwenci kilku pokoleń z lat 1945-1989 z Poznania spotkają się po latach, aby przypomnieć sobie te wszystkie momenty i przeżycia z czasów ich studenckiej aktywności. Znajomi, którzy już dawno nie widzieli swoich przyjaciół, znajdą okazję do spotkania się z nimi twarzą w twarz w atmosferze gościnności, zrozumienia oraz w duchu pięknej historii, która wytworzyła się dzięki nim i którą dzisiaj wspominają - Co im zostało z tamtych lat? To spotkanie będzie także miejscem dla międzypokoleniowego dialogu, wymiany poglądów, doświadczeń ponad utartymi i szczególnie dzisiaj, niestety, występującymi podziałami i często gorszącymi stereotypami w życiu publicznym. Spotkają się te pokolenia w nadziei, że swoją tak samo piękną, jak i trudną młodość, ocalą od zapomnienia, że pozostanie po ich aktywności głębokie przeświadczenie, że to oni, wywodzący się z różnych uczelni, studiujący na różnych kierunkach, o często jakże odmiennych poglądach stworzyli prężne i jakże ważne środowisko studenckie naszego miasta Poznania.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia - zob. do pobrania niżej.

Zob. również Wydarzenie na Facebooku. Dla osób, które nie będą uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, dostępna będzie całodniowa relacja na stronie: https://www.facebook.com/events/879390982767470/?active_tab=about

Problematyce spotkania były poświęcone dwa kolejne numery "Przeglądu Wielkopolskiego": PW 2020-4 (130) oraz PW 2021-1 (131) 
Oba numery kwartalnika są dostępne online w wersji elektronicznej na stronie E-PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI (e-pw.pl)
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31