Zaproszenie do nadsyłania materiałów

Redakcja „Przeglądu Wielkopolskiego” zaprasza do współpracy w przygotowaniu kolejnego numeru, poświęconego tym razem turystce kulturowej w Wielkopolsce.

Nasz kwartalnik, którego wydawcą jest Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu, ukazuje się od roku 1987. Jest adresowany do samorządowców, regionalistów, osób interesujących się Wielkopolską niezależnie od ich miejsca zamieszkania a także do placówek kultury, organizacji pozarządowych, redakcji prasy lokalnej i wszelkiego typu szkół.

Zapraszamy do przesyłania proponowanych do publikacji tekstów: artykułów problemowych (do 30 tys. znaków) lub komunikatów (do 10 tys. znaków) a także listów do redakcji, zapowiedzi wydarzeń oraz ogłoszeń o tematyce szeroko rozumianej turystyki kulturowej w Wielkopolsce.

Samorządom terytorialnym, instytucjom i organizacjom turystycznym oraz stowarzyszeniom regionalnym proponujemy ponadto możliwość publikacji, ofert oraz reklam.

Na proponowane do publikacji materiały (teksty oraz ilustracje w formie elektronicznej) oczekujemy w terminie do 10 marca 2020 roku.

Publikacja materiałów w "Przeglądzie Wielkopolskim" jest bezpłatna (za wyjątkiem reklam). Autor otrzymuje egzemplarz autorski z możliwością zakupu dalszych (cena brutto 10 PLN).

Więcej informacji dla autorów

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: redakcja@wtk.poznan.pl