Wielkopolskie drogi do Niepodległości 2017 - zapowiedź

Z inicjatywy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego opracowany został projekt Wielkopolskie drogi ku Niepodległości z perspektywy „Małych Ojczyzn”.

Na początku grudnia 2017 roku planowana jest dwudniowa konferencja poprzedzona wydawnictwem, na które złożą się teksty przygotowane przez pracowników wielkopolskich muzeów regionalnych oraz badaczy (w tym regionalistów) dziejów poszczególnych miejscowości i środowisk Wielkopolski.
Podczas konferencji zostaną przeprowadzone dyskusje panelowe dotyczące szerszego i wieloaspektowego spojrzenia na dzieje Wielkopolski, jak i funkcjonowanie, cele, metody działania muzeów (głównie regionalnych), w tym nowych ich zdań i możliwości ekspozycyjnych, związanych zarówno z ostępem technologicznym, jak i zmieniającymi się oczekiwaniami odwiedzających muza gości.
Projekt ma też być ważnym elementem opracowywania koncepcji i scenariusza ekspozycji planowanej w nowym obiekcie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, której autorzy chcieliby w jak największym zakresie ukazać nie tylko poznańskie, ale szersze i „ogólnowielkopolskie” elementy, procesy, ważne momenty, wielkie postacie historii XIX i XX wieku.

W celu zgłaszania udziału w konferencji oraz nadsyłania artykułów do wydawnictwa, które zostanie udostępnione jej uczestnikom, uruchomiony został odrębny adres mailowy: konferencja2017@wmn.poznan.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można uzyskać informacje pod numerem telefonicznym 61 853 89 45 od koordynatorów projektu: kustosza dyplomowanego dra hab. Olafa Bergmanna (tel. kom.: 518 052 940, mail: olafber@tlen.pl) lub sekretarza projektu Aleksandry Kubisiak (mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl).

Więcej na ten temat: zob. list - zaproszenie wystosowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości do potencjalnych uczestników projektu - niżej do pobrania.
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31