Podwójny Jubileusz w Kole

16 grudnia 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Kole odbyły się dwie rocznicowe uroczystości. Pierwszą z nich była promocja 15 numeru „Rocznika Kolskiego”, drugą 15-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Na uroczystość przybyli: Leszek Galemba - poseł na Sejm RP, Robert Kropidłowski - Starosta Kolski, Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła, Monika Ciesielska - Sekretarz Miasta Koła, Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole,  radni, prezesi zaprzyjaźnionych firm, zakładów pracy i towarzystw regionalnych oraz członkowie Stowarzyszenia. Szczególnymi gośćmi była Sabina Ramonat i Magda Ochenkowska, przedstawicielki PaKom-u (komitetu partnerskiego) z zaprzyjaźnionego miasta Reinbek w Niemczech.

W pierwszej części, Aleksandra Kowalska - przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Kolskiego”,  podsumowała bogatą działalność czasopisma, które na stałe wpisało się w krajobraz kolskiej rzeczywistości jako pamięć o historii miasta  oraz kronika wydarzeń. Wydawcy (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole i Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą) prezentowali na jego łamach od pierwszego numeru  tematy dotyczące regionu kolskiego, przybliżali interesującą, wciąż odkrywaną historię Koła oraz miejscowości ościennych. 15 lat funkcjonowania „Rocznika Kolskiego”  zaowocowało 2 215 publikacjami, przygotowanymi przez 753 autorów: regionalistów, historyków, pasjonatów. Jubileuszowy numer dedykowany został śp. Grzegorzowi Mokrzyckiemu,  redakcyjnemu koledze, który zmarł 2 lipca 2022 r.

Drugim wydarzeniem był jubileusz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Podsumowanie dorobku przedstawił Tomasz Nuszkiewicz – wiceprezes stowarzyszenia, które  ma na swym koncie wiele inicjatyw wydawniczych, działania w sferze kultury, turystyki, regionalistyki, promocji miasta, organizację corocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nekropolii, Dni Otwartej Wieży, imprezę świętojańską i szereg innych zasług dla społeczeństwa, nie tylko lokalnego. Z okazji jubileuszu wydano publikację  „Wspólnie dla królewskiego grodu” pod red. Tomasza Nuszkiewicza.

 Uroczystość była okazją do wręczenia honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Koła” przyznanego pośmiertnie śp. Grzegorzowi Mokrzyckiemu, wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia. Wyróżnienie odebrała z rąk burmistrza Krzysztofa Witkowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole Tomasza Sobolewskiego żona Jolanta  wraz z córką Magdaleną, synem Tomaszem i wnuczką.

Stowarzyszenie wręczyło przyjaciołom, darczyńcom, sympatykom drobne upominki w podziękowaniu za lata wsparcia, mobilizowania do skutecznej pracy, okazywaną życzliwość. Jubilat  otrzymał  wiele ciepłych słów i podziękowań za  działalność na rzecz miasta i regionu. Aleksandrze Kowalskiej, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,  wręczono z okazji jubileuszu 40-lecia pracy na rzecz wielkopolskiej kultury Dyplom Magna Cum Laude. Wyróżnienie wręczył prof. dr hab. Jerzy Babiak prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu i Jan Japas Szumański wiceprezes WTK.

Uroczystość zakończono koncertem pod kierunkiem Krzysztofa Lityńskiego. Nie zabrakło również urodzinowego  tortu. Uroczystość prowadziła Agata Dziedziczak, kolska aktorka i animatorka. 

Stowarzyszenie swoją działalnością na trwale wpisało się w historię i współczesne życie Koła, a jego członkowie i sympatycy patrzą w przyszłość z optymizmem, wierząc w pomoc i dobrą współpracę wielu ludzi.

Fot. Olga GłowackaParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31