Wielkopolskie materiały etnograficzne w sieci

Wybrane materiały etnograficzne dotyczące Wielkopolski z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dostępne w sieci!

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakończyło realizację 3-letniego projektu pt. „Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, który obejmował swym zakresem digitalizację, udostępnienie w internecie oraz upowszechnienie w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów znajdujących się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W ramach projektu udostępniono także materiały zebrane i opracowane przez wielkopolskiego etnografa Adama Glapę:

Strój szamotulski (materiały archiwalne): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/94495/edition/89149

Pawie pióra i pasy w wielkopolskich strojach ludowych: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/92799/edition/89144 

Link do całej kolekcji „Materiały etnograficzne PTL" w Bibliotece Cyfrowej UWr: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/results?q=&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0&qf1=collections:211 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Kultura cyfrowa zgodnie z umową nr 10358/17/FPK/DMP z dnia 28.11.2017 r. Realizacja trzyletnia projektu obejmowała lata 2017-2019.


  • Skan jednego z udostępnionych archiwaliów - tkanina szamotulska


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31