Prosimy o 1% podatku

 


Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Drodzy Czytelnicy,

Aby przekazać 1% swojego podatku na naszą działaność, prosimy w swoim zeznaniu podatkowym wskazać:

  1. numer KRS Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu: 0000103054
  2. cel szczegółowy, na przykład "Przegląd Wielkopolski" lub "Dni Wielkopolski" (ewentualnie; jeśli tego Państwo nie zrobią, o przeznaczeniu środków zadecyduje Zarząd WTK) 
  3. prosimy też w zeznaniu wyrazić "zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku". Urząd skarbowy przekaże nam wtedy nazwisko ofiarodawcy.

Działamy od roku 1962. Zrzeszamy osoby oraz lokalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Motto naszych prac to: "Dbajmy o nasze Małe Ojczyzny. Tutaj zaczyna się Polska..."

Wspieramy inicjatywy indywidualne oraz zbiorowe na rzecz kultury i edukacji w Wielkopolsce.Wydajemy kwartalnik "Przegląd Wielkopolski" (także w wersji internetowej).  Każdego roku organizujemy Dni Wielkopolski. Za zasługi dla kultury Wielkopolski przyznajemy Nagrodę Główną. Prowadzimy Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego.

Działamy wyłącznie na zasadzie pracy społecznej naszych członków, sympatyków i wolontariuszy.

Uzyskane od Darczyńców środki wykorzystamy na pokrycie kosztów naszych projektów:

  • Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" oraz jego wersji internetowej
  • Organizacja dorocznych "Dni Wielkopolski", w tym konkursu o Nagrodę Główną WTK

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań
www.wtk.poznan.pl
e-mail: biuro@wtk.poznan.pl
tel. 514 012 395 (wtorki, środy i piątki 12:00 - 17:00)