Dni Wielkopolski 2018

Dni Wielkopolski 2018 odbędą się w okresie 26 listopada – 10 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach, między innymi:

  • Ogłoszenie nominacji i wręczenia Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2018 - 26 listopada Teatr Polski w Poznaniu
  • Konferencja „W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego” (w ramach cyklu „Wielkopolskie drogi ku niepodległości w XIX i XX w. z perspektywy małych ojczyzn” - 26 listopada Teatr Polski w Poznaniu, 27 listopada Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Pochód Polski w 100. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu - 2 grudnia Fara poznańska - Kino Apollo - Pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Zachęcamy do realizacji projektów własnych lub uczestnictwa w lokalnych, organizowanych przez powiaty lub gminy, w tym w obchodach 100. rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego, przykładowo:

  • sejmik, konferencja, spotkanie lub wystawa 
  • zorganizowane uczestnictwo w Pochodzie Polskim 2 grudnia 2018 roku w Poznaniu
  • inscenizacja "powrotu delegatów", którzy relacjonują wydarzenia w Poznaniu oraz stan starań o uzyskanie niepodległości
  • składanie kwiatów na grobach delegatów

Informacje om planowanych przedsięwzięciach własnych prosimy przesyłać na adres: redakcja@wtk.poznan.pl

Z a p r a s z a m y !