Dni Wielkopolski 2018

Dni Wielkopolski odbywają się tradycyjnie w terminie nawiązującym do rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który zebrał się w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 roku z udziałem ponad 1100 osób na około 1400 delegatów wybranych przez Polaków w  Wielkopolsce, na Śląsku, w Prusach Królewskich, na Warmii i Mazurach oraz w skupiskach ludności polskiej w Niemczech.

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Dni Wielkopolski odbywają się w okresie 26 listopada – 10 grudnia 2018 r. 

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu zaprasza instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, w tym regionalne stowarzyszenia kultury do projektów, które 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ukazują w powiązaniu z dziejowym znaczeniem Powstania Wielkopolskiego oraz poprzedzającą to zwycięstwo "najdłuższą wojną nowoczesnej Europy".

WTK proponuje - przykładowo:

  • Zorganizowanie okolicznościowych sejmików powiatowych, konferencji, spotkań, wystaw ukazujących 100-lecie odzyskania niepodległości z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i regionalnej

Uczestnictwo w projektach, których WTK jest współorganizatorem:

  • "Kim byli i co o nich wiemy? - ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego" - więcej...
  • Konferencja „W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego” (w ramach cyklu „Wielkopolskie drogi ku niepodległości w XIX i XX w. z perspektywy małych ojczyzn” - 26 listopada Teatr Polski w Poznaniu, 27 listopada Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - więcej...
  • Forum Wielkopolskich Regionalistów - 26 listopada Teatr Polski w Poznaniu - więcej...
  • Pochód Polski w 100. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu - 2 grudnia (niedziela) na trasie: Fara poznańska - Stary Rynek - Kino Apollo - Pomnik Powstańców Wielkopolskich - więcej...
  • Koncert grudniowy WTK. Wręczenie nominacji oraz Nagrody Głównej WTK za rok 2018 - 8 grudnia, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Informacje o planowanych przedsięwzięciach własnych prosimy przesyłać na adres: redakcja@wtk.poznan.pl

Z a p r a s z a m y !Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31