W 2020 roku Poznań dofinansuje 195 projektów

Spośród 341 projektów, zakwalifikowanych do oceny w konkursie dotacyjnym Wydziału Kultury, dofinansowanie uzyskało aż 195, czyli 57 procent zgłoszonych projektów. Łącznie miasto przekaże na ich wsparcie 11 150 000 złotych.

Najwięcej, bo aż 59 dotacji na kwotę prawie 2 milionów złotych uzyskają projekty interdyscyplinarne. Na drugim miejscu są wydarzenia muzyczne (49 dotacji, ok. 3 miliony złotych) i teatralne (29 dotacji, 4 miliony złotych). 30 dotacji otrzymają łącznie realizatorzy projektów z zakresu sztuk wizualnych i designu (1 100 000 zł), wsparcie otrzyma też 20 inicjatyw z kręgu literatury i działalności wydawniczej (650 000 zł).

Projekt WTK Wydawanie kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” oraz prowadzenie jego wersji elektronicznej (kontynuacja) uzyskał dotację 5 000 zł (wnioskowano o 19 400 zł).

Wśród projektów wydawniczych najwyżej oceniono:

  • Wydanie i promocja czasopisma społeczno-kulturalnego "Miasteczko Poznań", Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań", kwota dotacji: 50 000  zł
  • Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: "Czas Kultury" (kwartalnik papierowy) i CzasKultury.pl (czasopismo internetowe), Stowarzyszenie Czasu Kultury, kwota dotacji: 289 000 zł
  • Usta Usta Republika - 20 lat, Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta", kwota dotacji: 15 000 zł

W najbliższym czasie rozpisane zostaną konkursy Centrum Warte Poznania i Kulturalny Stary Rynek oraz nabór do małych grantów Wydziału Kultury. Do 31 marca młodzi artyści mogą też ubiegać się o miejskie stypendia twórcze.

Więcej informacji:

  • https://www.poznan.pl/mim/info/news/prawie-200-projektow-kulturalnych-na-rok-2020...
  • https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-nr-15-2020)


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31