Interpretacja dziedzictwa

Brama Poznania zaprasza na premierę pierwszego polskiego wydania książki Freemana Tildena...

To jedno z ważniejszych wydarzeń w Bramie Poznania w tym roku. Freemana Tilden to amerykański dziennikarz oraz autor dramatów i powieści, który podkoniec życia został pionierem w dziedzinie interpretacji dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Jego „Interpretacja dziedzictwa”, wydana w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w 1957 roku, w tłumaczeniu Agnieszki Wilgi została wzbogacona o teksty polskich autorów: prof. Agnieszki Kaczmarek, prof. Łukasz Gawła, dr Moniki Herkt oraz Michała Kępskiego.

Premiera „Interpretacji dziedzictwa” to również główna okoliczność organizacji dwóch wydarzeń w Bramie Poznania:

  • konferencja „Dziedzictwo: interpretacja w działaniu”, w piątek 27 września - zob. http://bramapoznania.pl/dziedzictwo-interpretacja-w-dzialaniu-konferencja-2; tam między innymi szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy (uczestnictwo bezpłatne) adresaci: pracownicy instytucji szeroko rozumianego sektoru dziedzictwa (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, teatrów, parków narodowych, krajobrazowych), konserwatorzy zabytków, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy akademiccy, samorządowi, osoby zajmujące się na co dzień tematyką dziedzictwa.
  • spotkanie z Kamilą Kielar o Parkach Narodowych w USA i odkrywaniu dziedzictwa natury, w niedzielę 29 września - zob.  http://bramapoznania.pl/parki-narodowe-w-usa-i-odkrywanie-dziedzictwa-natury-spotkanie-z-udzialem-kamili-kielar


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31