Zarządzanie krajobrazem miasta

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Magdalena Gawin mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Zarządzanie krajobrazem miasta”, organizowaną we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w ramach inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa. Konferencja odbędzie się w piątek 8 września w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18).

Program

11.00 - 12.00          Rejestracja uczestników
12.00 - 12.05          Otwarcie konferencji - Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski
12:05 - 12:15          Wystąpienie prof. Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków
12.15 - 12.25          Wystąpienie dr hab. Małgorzaty Rozbickiej, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
12:25 - 13:05          Prezentacja filmu „Krajobraz mojego miasta”
13:05 - 13:20         „Panoramy miejskie w Wielkopolsce - stan i nadzieje” - wystąpienie prof. UAM dr. hab. Piotra Korduby, Dyrektora Instytutu Sztuki UAM w Poznaniu  
13:20 - 13:35          „Można dobrze. Panorama przedsięwzięć udanych” - wystąpienie Jolanty Goszczyńskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków
13:35 - 13:50          „Szanse Wielkopolskiego Wawelu”, czyli o „Projekcie Kórnik” - wystąpienie prof. UAM dra hab. Jacka Kowalskiego, Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu
13:50 - 14:05          „Związek między estetyką wizualną krajobrazu a wartością przestrzeni miejskiej” - wystąpienie dr Ilony Potockiej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
14:05 - 14:20          „Organizacja ruchu - organizacja życia w zabytkowych miastach. Problemy, rozwiązania i skutki” - wystąpienie Andrzeja Billerta, specjalisty z zakresu komunikacji miejskiej
14:20 - 14:40          Dyskusja połączona z wystąpieniami przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego
14:40 - 14:50          Podsumowanie konferencji - Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31