Jak przystąpić do WTK

Członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu może być osoba fizyczna. Osoba prawna, w tym stowarzyszenie może być członkiem wspierającym.

Więcej: zob. Statut WTK.

Decyzję o przyjęciu do WTK podejmuje Zarząd na podstawie złożonej w biurze Towarzystwa deklaracji członkowskiej (niżej do pobrania).
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31