Sejmik Regionalistów Wielkopolskich 2017

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego zaprosił regionalne stowarzyszenia kultury na kolejny Sejmik Regionalistów Wielkopolskich połączony z pierwszym w kadencji 2016–2019 zebraniem Rady WTK.
Rada jest organem doradczym i konsultacyjnym Towarzystwa, składa się z członków Zarządu oraz przedstawicieli zainteresowanych regionalnych stowarzyszeń kultury.
Sejmik odbył się w Poznaniu w sobotę 10 czerwca 2017. w godz. 11:00 – 14:00 w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 84).  

Obecnych było 35 osób reprezentujących 20 stowarzyszeń:

 • Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”
 • Kostrzyńskie Towarzystwo Regionalne
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu
 • Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórcej
 • Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą
 • Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej
 • Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
 • Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
 • Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

Program spotkania obejmował:

Zwiedzanie Muzeum, w tym wystawy „Ignacy Moś to był ktoś” – w 100 rocznicę urodzin. Oprowadzenie Pani Barbara Hurnowicz.

Wręczenie wyróżnień Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
- Medale "Labor Omnia Vincit" otrzymali: dr Alojzy Konior z Leszna (odebrał 8 czerwca 2017 w Lesznie), Tadeusz Krokos z Kalisza oraz Bolesław Grobelny z Ostrzeszowa.
- Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej wyróżniono certyfikatami "Najlepsze w Polsce".
W imieniu prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dra Mariana Króla wyróżnienia wręczył prezes Filip Suś,

Wybór Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Został nim prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Jerzy Naskręt.

Informację o sprawozdaniu Zarządu WTK za rok 2016.

Wymiana informacji i dyskusja o zamierzeniach Towarzystw na lata 2017-2018, w tym na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uczestnicy Sejmiku postanowili wystosować apel o ufundowanie z okazji 100 lecia Powstania Wielkopolskiego pomnika generała Józefa Dowbór – Muśnickiego, twórcy i dowódcy Armii Wielkopolskiej. W celu opracowania tekstu powołano komisję w składzie: Jacek Lichocki (Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej) , Józef Moczko (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Koło Poznańskie), Piotr Waśko (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu). Tekst apelu publikujemy osobno.

Podczas spotkania można było nabyć kwartalnik „Przegląd Wielkopolski”, w tym numery z tekstami o Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Dobrzycy, związkach Henryka Sienkiewicza z Wielkopolską oraz Dniu Wielkopolski 2016. 

Zob. również Fotoreportaż K. Krawiarza w naszej Galerii.


 • Od prawej: Bolesław Grobelny i Tadeusz Tadeusz Krokos z medalami Labor Omnia Vincit...

  Od prawej: Bolesław Grobelny i Tadeusz Tadeusz Krokos z medalami Labor Omnia Vincit...

  Delegacje Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej z certyfikatami "Najlepsze w Polsce".

 • Dr Alojzy Konior odebrał medal Labor Omnia Vincit 8 czerwca 2017 w Lesznie

  Dr Alojzy Konior odebrał medal Labor Omnia Vincit 8 czerwca 2017 w Lesznie


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31