Schola Cantorum Kalisz'2019

41 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej

 Schola Cantorum Kalisz'2019

22 - 27 stycznia 2019 r.

Program ramowy