Uroczystości w Lusowie

153. rocznica urodzin i 83. rocznica śmierci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.

Program - zob. ilustracja niżej.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31