Muzeum awangardy vs. awangardowe muzeum

Wykład mistrzowski Jarosława Suchana, dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi  "Muzeum awangardy vs. awangardowe muzeum" .

16 stycznia 2019 (środa), godz. 17.00

Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, sala C2

Historia Muzeum Sztuki w Łodzi, jednego z najstarszych na świecie muzeów sztuki nowoczesnej, ściśle splata się z historią modernistycznej awangardy. To z inicjatywy awangardowych artystów stało się ono siedzibą kolekcji sztuki nowoczesnej i to dzięki hojność i solidarności awangardowej międzynarodówki artystycznej kolekcja ta mogła powstać. Umieszczenie kolekcji w Muzeum Sztuki zdefiniowało jego charakter i przesądziło o jego przyszłości. Odtąd miało się ono stać nie tylko miejscem przechowywania dzieł awangardowej sztuki ale nade wszystko – zgodnie z zamysłem inicjatorów – narzędziem realizacji awangardowej misji. Wykład przybliży zarówno historię związków Muzeum z awangardą, jak i strategie, za pomocą których starało się ono swoją awangardową misję ciągle aktualizować.

Jarosław Suchan – historyk sztuki, krytyk i kurator. Od 2006 r. dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Twórca lub współtwórca wielu wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej (ostatnio „Une avant-garde polonaise: Kobro et Strzemiński” w Centre Pompidou w Paryżu, 2018), autor licznych tekstów poświęconych awangardzie, modernizmowi, współczesnym praktykom artystycznym i krytyce instytucjonalnej publikowanych w kraju i za granicą, redaktor książek na temat twórczości Władysława Strzemińskiego, Tadeusza Kantora i polsko-żydowskiej awangardy.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31