Żegnamy Wiesława Porzyckiego

30 sierpnia 2020 roku zmarł w Poznaniu dr Wiesław Porzycki, były redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” a także przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Wisła - Odra oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Pogrzeb odbył się 4 września 2020 roku na cmentarzu Junikowo.

Urodził się 10 lutego 1927 w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej. Znaczący wpływ na jego życie wywarły lata wojny i okupacji - pobyt ojca w oflagu i wysiedlenie do Generalnej Guberni, skąd w 1945 roku powrócił do Poznania.

Uczył się w tajnym Gimnazjum im. T. Rejtana w Warszawie a następnie Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiował w Akademii Handlowej oraz w SGPiS. Na UAM odbył studia doktoranckie zakończone uzyskaniem tytułu dr. n. historycznych (1990). 

W latach 1950-1990 był dziennikarzem „Głosu Wielkopolskiego", w latach 1972 - 1990 jego redaktorem naczelnym. W latach 1979 - 1981 prezes, w latach 1981 - 1986 członek Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.

Autor lub współautor książek, między innymi: "Potyczki z codziennością", "W poprzek Ameryki", "Posłuszni aż do zbrodni" (1997, praca doktorska dotycząca działalności niemieckiej administracji w Kraju Warty 1939-1945).


  • Fot. 1979. Arch. WTK

    Fot. 1979. Arch. WTK


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31