Apel o pomnik generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Poznaniu

 
             Członkowie Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zwracają się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego, władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego, miasta Poznania oraz do społeczeństwa Wielkopolski o ufundowanie pomnika  generała broni Józefa Dowbora Muśnickiego, naczelnego dowódcy sił zbrojnych Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 głęboko zapadło w sercach i w pamięci Wielkopolan, jednak przeciwności losu a także niesprzyjająca polityka historyczna w kolejnych dziesięcioleciach sprawiła, że żaden z bohaterów Powstania Wielkopolskiego nie znalazł należytego miejsca w historii naszego kraju. Zbiorowy trud uczestników tego powstania, dzięki prowadzonej od kilku lat konsekwentnej  i skutecznej polityce Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Poznania,  powoli przebija się do ogólnonarodowej świadomości. Czas, by dostrzec także tych, których osobisty wysiłek, talenty organizacyjne, a przede wszystkim głęboki patriotyzm sprawiły, że Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 okazało się zwycięskie.
 
Generał broni Józef Dowbor Muśnicki, na wezwanie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, w dniu 16 stycznia 1919 roku objął dowództwo wojsk powstańczych i natychmiast przystąpił do rozbudowy  polskich sił zbrojnych w byłym zaborze pruskim, które wkrótce osiągnęły stan 100 tysięcy żołnierzy. Dążył do rozszerzenia idei powstania na Pomorze Gdańskie. Przeprowadził proces integracji Wojsk Wielkopolskich z Wojskiem Polskim, pozostając dowódcą Frontu Wielkopolskiego. Armia ta, znakomicie wyekwipowana, walnie przyczyniła się do zwycięstwa w Wojnie 1920.
 
Generał broni Józef Dowbor – Muśnicki jako zwolennik apolityczności armii, znalazł się na uboczu polityki lat międzywojennych. Zmarł 26 października 1937 roku i został pochowany w rodzinnym grobowcu w podpoznańskim Lusowie, gdzie do dzisiaj kultywowana jest pamięć o tym wielkim patriocie.
 
Pośmiertnie generał Józef Dowbor – Muśnicki został w dniu 18 grudnia 1998 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
 
***

Rada Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego podczas Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich, który zgromadził 10 czerwca 2017 roku w Poznaniu przedstawicieli 20 regionalnych stowarzyszeń kultury z całej Wielkopolski, postanowila  wystosować apel o ufundowanie z okazji 100 lecia Powstania Wielkopolskiego pomnika generała Józefa Dowbór – Muśnickiego, twórcy i dowódcy Armii Wielkopolskiej.

W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń:

 • Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”
 • Kostrzyńskie Towarzystwo Regionalne
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu
 • Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórcej
 • Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą
 • Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej
 • Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
 • Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
 • Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

W celu opracowania tekstu Apelu powołano komisję w składzie: Jacek Lichocki (Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej), Józef Moczko (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej), Piotr Waśko (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu).
Zgodnie z wolą uczestników Sejmiku Zarząd WTK przesłał 4 sierpnia 2017 roku tekst Apelu Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Prezydentowi Miasta Poznania oraz Staroście Poznańskiemu.

29 sierpnia 2017 roku Pani Joanna Michalska ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu potwierdziła telefonicznie, że Apel wpłynał do Starostwa i pytała o oczekiwania ze strony WTK wobec Starostwa zaznaczajac, że ewentualny wniosek o dofinansowanie może dotyczyć roku 2018.

5 października 2017 roku Pani Justyna Makowska Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania: Odpowiadając na pismo, adresowane do pana Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania, zawierające apel o ufundowanie pomnika generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, sprawy wznoszenia pomników należą do wyłącznej właściwości rady gminy.

Ponadto, szczegółowe zasady stawiania pomników na terenie miasta Poznania zostały określone w uchwale nr LXV!I/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. Treść tego aktu prawnego zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.poznan.pl.

Jednocześnie nadmieniam, że na wniosek Stowarzyszenia "Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstaniec Wielkopolski" Rada Miasta Poznania w dniu 20 czerwca 2017 r., podjęła uchwałę nr L/876A/II/2017 w sprawie wzniesienia pomnika Dowódców Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Wznoszenia Pomników omawiane będą propozycje lokalizacji i formy upamiętnienia generałów Stanisława Taczaka i Józefa Dowbor-Muśnickiego.

 


Pliki do pobrania
  apel_rady_wtk_1706.docx


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31