Zbigniew Bednarowicz. In memoriam

IN MEMORIAM

Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną  ul. Kramarska 3/5 w Poznaniu

Wystawa czynna do 3 października 2020

więcej na stronie galerii 

 

Zbigniew Bednarowicz (1927-1999)  Należał do rzadkiego a szczególnie cennego szczepu ludzi - nieczęsto spotykanego także w szczęśliwszej pod tym względem od innych regionów Wielkopolsce - którzy łączą wybitne usposobienie twórcze w jakiejś jednej dziedzinie kultury z wyjątkowym darem do skutecznej pracy organicznej, działalności służącej zbiorowości szerszej. Właściwą dziedziną twórczą Bednarowicza były sztuki plastyczne, w szczególności scenografia i malarstwo monumentalne, architektoniczne. W obu dziedzinach sztuki przez wiele lat pracował jako pedagog. Jego działalność społecznikowska, praca organiczna, dotyczyła spraw kultury, przede wszystkim kwestii warunków społecznych, materialnych i organizacyjnych twórczości artystycznej. We wszystkich dziedzinach Jego zasługi i osiągnięcia są wybitne. Oficjalnym potwierdzeniem tego są cztery nagrody, jakie uzyskał za scenografie na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, trzykrotne reprezentowanie Polski na Quadriennale Scenografii w Pradze, Brązowy Medal Triennale Scenografii w Belgradzie, Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki, wreszcie odznaczenia państwowe, poznańskie, wielkopolskie...   (Krzysztof Kostyrko, Zbigniew Bednarowicz. Przegląd Wielkopolski 2000 1-2. ss. 20-25.)

Zbigniew Bednarowicz był w latach 1972-1979 wiceprezesem a w latach 1979-1981 i 1983-1986 członkiem Zarządu  Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.


  • https://www.facebook.com/galeriajerzegopiotoriwczapodkorona/

  • Fot. P. Szulc "Przegląd Wielkopolski"2000 1-2.

  • "Przegląd Wielkopolski"2000 1-2.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31