Wyzwania sektora pozarządowego

Konferencja „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

25-26 listopada 2021 Hotel Lord przy al. Krakowskiej 218 w Warszawie

Organizator: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Więcej, między innymi: regulamin, rejestracja oraz relacje z poprzednich edycji konferencji
https://konferencja.niw.gov.pl

DZIEŃ I

09:00 – 10:00 Rejestracja

 • 10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji i powitanie gości: Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO
 • 10:10 – 10:30 Wystąpienie prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
 • 10:30 – 11:00 Wręczenie nagród w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”
 • 11:00 – 12:15 Debata główna „Sektor Obywatelski po kryzysie (pandemii) – szanse i zagrożenia”
 • 12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:00 Panele równoległe

 • Panel A1. Miejsce Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych.
 • Panel A2. Perspektywy i kierunki rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego młodych.
 • Panel A3. Think Tanki jako opiniotwórcze podmioty społeczeństwa obywatelskiego.
 • Panel A4. Dyplomacja obywatelska.
 • 14:00 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 – 16:00 Panele równoległe

 • Panel B1. Międzynarodowe Domy Spotkań – ich misja oraz wyzwania.
 • Panel B2. Odporność instytucjonalna III sektora na kryzysy – finansowanie organizacji pozarządowych.
 • Panel B3. Organizacje obywatelskie na rzecz seniorów w czasach pandemii.
 • Panel B4. Otwartość biznesu na inicjatywy obywatelskie.
 • 16:00 – 16:10 Przerwa

16:10 – 16:20 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II

09:00-10:00 Rejestracja

 • 10:00-10:10 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
 • 10:10-11:40 Prezentacja raportu ,,Mapa Obywatelska”. Dyskusja na temat wyników na Prezentacja raportu „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”
 • 11:40-12:00 Przerwa kawowa

10:10-11:40 Panele równoległe

 • Panel C1. Edukacja obywatelska prowadzona przez uniwersytety ludowe.
 • Panel C2. Miejsca przyjazne wolontariuszom – recepta na udaną współpracę z wolontariuszami.
 • Panel C3. Rozwój wspólnot lokalnych w ramach FIO: tożsamość, regionalizm a społeczeństwo obywatelskie.
 • Panel C4. Wsparcie Polaków za wschodnią granicą – projekty społeczne.
 • 13:15-13:30 Przerwa kawowa

13:30-14:30 Blok szkoleniowy

 • SZKOLENIE I. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez NGO.
 • SZKOLENIE II. Inwestowanie przez organizacje pozarządowe.
 • 14:30-14:40 Przerwa

14:40-14:50 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
14:50 – 15:40 Przerwa obiadowa

Więcej, między innymi: regulamin, rejestracja oraz relacje z poprzednich edycji konferencji: https://konferencja.niw.gov.plParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31