Bibliofilstwo w epoce cyfrowej

XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów zwołujemy do Poznania – dawnego piastowskiego grodu, w którym niegdyś „wszystko się zaczęło”. Spotkamy się tu po raz trzeci. Po raz pierwszy do Poznania zjechali bibliofile z całej Polski w 1929 r. Kolejny raz gościliśmy ich w roku 1989. Teraz pragniemy znów spotkać się z nimi.

Od ostatniego, doskonale zorganizowanego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu minęło już prawie dwanaście lat. Chyba więc pora, by znów spotkać się w gronie osób, dla których maksyma Amor librorum nos unit jest ważna, miła sercu i stanowi wyznacznik bibliofilskich działań. Chcemy dać okazję do wymiany poglądów na ważne tematy związane z książką rzadką, piękną, zabytkową. Ale także poruszyć kwestię kolekcjonerstwa książek w XXI wieku – w epoce, którą nazywa się często „Epoką cyfrową”. Wspólnie zastanowimy się nad zmianami, jakie zachodzą w polskim bibliofilstwie i nad wyzwaniami, przed jakimi stoją miłośnicy książki i grafiki. 

Są osoby, które uważają, że bibliofilstwo przeżywa obecnie kryzys. A równocześnie w księgarniach znajdujemy tak liczne, przepiękne wydawnictwa, jak nigdy dotąd! Oczywiście są to książki o różnej wartości. Niektórzy uważają, że prawdziwe rarytasy bibliofilskie możliwe są do zdobycia jedynie na aukcjach antykwarycznych. Może warto zadać sobie dziś pytanie o przyszłość polskiego bibliofilstwa? Niech to będzie wspólna dyskusja naszego środowiska, a zarazem święto bibliofilów.

Komputeryzacja i digitalizacja sprawiają, że piękno rzadkich książek przechowywanych w bibliotekach i zbiorach prywatnych na całym świecie możemy dziś podziwiać w każdej chwili, odwiedzając witryny internetowe, strony Federacji Bibliotek Cyfrowych. To nieporównywalne możliwości, o których nie śniło się kolekcjonerom czasów minionych. Ten niezwykły dostęp do cyfrowych obrazów dzieł drukarstwa i rękopiśmiennictwa z poprzednich wieków sprawia, że młodzi ludzie zaczynają interesować się bibliofilstwem. Chcą potem oglądać oryginały na wystawach, w kolekcjach bibliofilskich, odwiedzają antykwariaty. Rozbudzają w sobie pasję kolekcjonerską. 

Spotkamy się w Archiwum Archidiecezjalnym przy ul. Ks. Ignacego Posadzego 2 - na poznańskim Ostrowie Tumskim. Bo jego pierwszym dyrektorem był ks. Edmund Majkowski (1892-1951) – założyciel Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w roku 1923.

Zjazd ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć członkowie towarzystw bibliofilskich oraz osoby niezrzeszone, zainteresowane książką. Zapraszamy wszystkich bibliofilów, pod warunkiem zgłoszenia swego udziału oraz uiszczenia opłaty zjazdowej w wysokości 30,00 PLN  na konto: 

Bank Pekao S.A. w Poznaniu 05 1240 1763 1111 0010 3407 8498

Podczas Zjazdu planujemy sesje referatowe oraz zwiedzanie: wystaw bibliofilskich towarzyszących Zjazdowi, katedry poznańskiej i jej podziemi, Bramy Poznania ICHOT, Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Chętni będą mogli wybrać się do Kórnika, by tam zwiedzić Bibliotekę Kórnicką PAN.

Zjazd zakończy się złożeniem wiązanki kwiatów na grobie założyciela Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu ks. Edmunda Majkowskiego, spoczywającego na cmentarzu kórnickim.

Serdecznie zapraszamy do Poznania pasjonatów książki! 
Komitet Organizacyjny XI OZB w Poznaniu

Zobacz również: Program Zjazdu oraz Zaproszenie - niżej do pobrania.