Bibliofilstwo w epoce cyfrowej

XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów pod hasłem „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej” odbył się w Poznaniu oraz Kórniku 13-15 września 2019 r. Jego przebieg relacjonuje dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Miłośników Książki w Poznaniu, który przesłał nam również dokumentację fotograficzną tego wydarzenia.

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książek (WTPK) zorganizowało 11. Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów. Honorowym patronatem objęli go: JE ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Marszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak (reprezentowany przez Dorotę Kinal - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki), Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann, Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury – Justyna Stolzman, Archiwum Państwowe – Henryk Krystek, Biblioteka Kórnicka PAN – prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Fundacja „Zakłady Kórnickie” – dr Dariusz Grzybek, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, Biblioteka Uniwersytecka – dr Małgorzata Dąbrowicz.

Zjazdowi towarzyszył okolicznościowy reprint biografii ks. Edmunda Majkowskiego napisany przez Alojzego Preissnera, wydany w „Roczniku Biblioteki PAN” w Krakowie w 1966 r. oraz reprint tomiku wierszy Wojciecha Kościelskiego „Gdybym mógł” wydanego w Paryżu w 1950 r.

Obrady odbywały się w Sali konferencyjnej Archiwum Archidiecezjalnego, udostępnionego bibliofilom przez dyrektora ks. kanonika Romana Dworackiego. W Zjeździe brali udział bibliofile z: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Kalisza i Warszawy. 

Wygłoszono następujące referaty: ks. dr Rafał Rybacki Ks. dr Edmund Majkowski współzałożyciel Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu, dr Kazimierz Krawiarz Edward Kuntze – pierwszy prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu, dr Jarosław Mulczyński, Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Grafiki w Poznaniu w latach 1931-1939, Arkadiusz Wagner Książka jako dzieło sztuki w okresie renesansu.

Sesji historycznej towarzyszyła wystawa ekslibrisów Jerzego Rybarczyka „Ryby”.

Wystąpili także przedstawiciele bratnich Towarzystw Bibliofilskich: prof. dr hab. Ewa Andrysiak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, Andrzej Cłapiński – wiceprezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Krystian Szczęsny - prezes Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki,  Mieczysław Bieleń – sekretarz Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.

Spotkanie bibliofilskie w Muzeum Archidiecezjalnym rozpoczęto wernisażem wystawy dr Sławomira Krzyśki pt. „Z mojej kolekcji”. Dr Anna Kołos - dyrektor Biblioteki PTPN ulicami Poznania oprowadziła  „Śladem drukarzy i wydawców” oraz zapoznała uczestników z wystawami: w Bibliotece Uniwersyteckiej: - ks. Szczepana Szymendery: - „Leszczyńscy”; w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM: Zbigniewa Rutkowskigo - „Aleksander Janta-Połczyński” (1908-1974) – poeta, prozaik, bibliofil”, w Bibliotece PTPN „Bibliofile Wielkopolscy darczyńcami biblioteki PTPN”.

W sobotniej sesji wystąpili:  mgr Grzegorz Kubacki, dr Magdalena Biniaś-Szkopek. Od księgozbioru Tytusa Działyńskiego do Biblioteki platformy cyfrowej dostępnej dla każdego  - historia zbiorów Biblioteki Kórnickiej, Jadwiga Tryzno Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Historia kroju pisma Brygada, Agnieszka Baszko IV Zjazd Bibliofilów w Poznaniu w 1929 r. prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss: Jan Kuglin – typograf wart Poznania.  Wielki Mistrz Jerzy Duda Rycerski Zakon Bibliofilski Z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie.

Zwiedzanie Katedry Poznańskiej, zaplanowane w sobotę poprowadził ks. prałat dr Jan Stanisławski, były proboszcz katedralny. Bibliofile mogli zwiedzić Złotą Kaplicę oraz prezbiterium katedry.

Niedzielę poświęcono na zwiedzanie Muzeum zamku w Kórniku. W Sali rękopisów Grzegorz Kubacki pokazał zbiór najcenniejszych rękopisów i starych druków znajdujących się w Bibliotece Kórnickiej PAN. Spacer Promenadą Wisławy Szymborskiej do Bnina na spotkanie w Izbie Pamiątek Regionalnych i Izbie Szymborskich w ratuszu w Bninie odnotowano entuzjastycznie. 

11. Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów zakończono złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem znicza na grobie ks. dr Edmunda Majkowskiego na cmentarzu w Kórniku. Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31