PW 2019-4 (126)

 • Od redakcji Stanisław Słopień

ARTYKUŁY

 • Joanna Kałużna, Społeczeństwo obywatelskie – pomiędzy „prawem do” a apatią
 • Ryszard Kowalczyk, Rola mediów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim
 • Robert Hoffmann, Iwona Miedzińska, Lokalne grupy działania – impulsem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich
 • Jerzy Babiak, Budżet partycypacyjny przejawem demokracji lokalnej
 • Tomasz Kaczmarek, Partycypacja w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Wykorzystanie narzędzi PPGIS
 • Arkadiusz Ptak, Wybory parlamentarne w Wielkopolsce w 2019 roku

WIELKOPOLANIE

 • Jan Kaczmarek, Wojciech Szczęsny Kaczmarek 1944-2009
 • Anna Jakrzewska-Sawińska, „Tam zauważyłam, że nie ma rzeczy niemożliwych…” (rozmawiał Jerzy Babiak)

LISTY WIELKOPOLAN

 • Michał Boksa, Andrzej Prinke, Listy Marianny Witt (1917-2001) do Bogdana Kostrzewskiego (1915-1971) z 1941 roku

SPACERY PO POZNAŃSKICH ULICACH

 • Aneta Cierechowicz, Spacery po poznańskich ulicach: Podgórna cz. I (do placu Wiosny Ludów)

Z WIELKOPOLSKI

 • Ryszard Bodziacki, Miasto Poznań jako partner lokalnych organizacji
 • Michalina Janaszak, Pomiędzy popularyzacją a aktywizacją. Współpraca ze społecznością lokalną w szamotulskiej praktyce wystawienniczej
 • Dominik Makosch, Kępińskie „Socjum” przykładem aktywności obywatelskiej
 • Urszula Baszczyńska-Gosz, Działania Muzeum Etnograficznego w Roku Bamberskim 2019
 • 94 XXII Wielkopolska Konferencja Kulturalna
 • Kazimierz Krawiarz, XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej” Poznań–Kórnik, 13-15 września 2019 roku
 • Jerzy Babiak, Jubileusz 55-lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

DAJĘ SŁOWO…

 • Błażej Osowski, Gwiazdor

Z PÓŁKI WIELKOPOLANINA

 • Jerzy Babiak, S. Kowalski, Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r., Gmina Kępno, Kępno 2018, ss. 386

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Jerzy Mianowski (1949-2019)
 • Andrzej Kwilecki (1928-2019)
 • Summary
 • Noty o autorach
 • Apel Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu

  Zobacz również: PW 2019 4 online                         sprzedaż i prenumerata


 • Okładka I i IV. Mapa R. Hoffmann oraz strony internetowe Lokalnych Grup Działania (do tekstu s. 17)

 • Okładka II i III. XXII Wielkopolska Konferencja Kulturalna w obiektywie Hieronima Dymalskiego (do tekstu s. 94)