Pamiętamy o Sejmie Dzielnicowym

3 grudnia 2021 delegacja Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego złożyła kwiaty pod tablicą Polskiego Sejmu Dzielnicowego na budynku kina Apollo w Poznaniu.

Ze względu na trwającą pandemię nie odbyły się w tym roku tradycyjne Dni Wielkopolski nawiązujące do tradycji pierwszego po latach niewoli Polskiego Sejmu, który obradował 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu.

Jak doszło do tego ważnego wydarzenia w historii polskiego parlamentaryzmu, przypomniał Kazimierz Krawiarz: Tymczasowy Komitet Naczelnej Rady Ludowej powołany w Poznaniu 11 listopada 1918 roku wydał 14 listopada odezwę w sprawie przeprowadzenia wyboru delegatów na Sejm Dzielnicowy. Wybory odbyły się w dniach od 16. listopada do 1 grudnia. Wybrano 1399 delegatów. Od władz niemieckich uzyskano zgodę na odbycie Sejmu pod warunkiem, że nie będą rozważane sprawy oderwania ziem polskich od Niemiec. Do Poznania 3 grudnia 1918 przybyło 1100 delegatów. Sejm wyraził wolę powstania zjednoczonego państwa polskiego z dostępem do morza. Wyraził też wolę, by w Warszawie powołano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej złożony z przedstawicieli wszystkich partii i zaborów, który przejąłby władzę z rąk Józefa Piłsudskiego sprawującego ją z woli Rady Regencyjnej powołanej w 1917 r. przez niemieckiego zaborcę.

W okresie poprzedzającym 103. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" otrzymała nowe interesujące materiały dotyczące uczestników tego wydarzenia. W kolejnych numerach naszego kwartalnika opublikowaliśmy w tym roku biogramy: Jana Gudela, delegata z powiatu brodnickiego (autor Adam Górski) oraz Józefa Zupoka, delegata z powiatu zabrskiego (autor Sebastian Zupok), a w kolejce oczekują materiały dotyczące kilku innych delegatów, między innymi z powiatów: żnińskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

Zapraszamy do uczestnictw w projekcie Ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego


  • Wiceprezes WTK Norbert Kulpa. Fot. K. Krawiarz


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31