Żegnamy Alojzego Koniora

W poniedziałek, 30 listopada  2020 r., zmarł w Lesznie dr nauk pedagogicznych Alojzy Konior (ur. w roku 1925), w latach 1988-2013 prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Z Towarzystwem związany od początku jego istnienia był inicjatorem i organizatorem wielu sesji naukowych i konferencji, autorem i redaktorem licznych publikacji wydawanych przez LTK, wśród których szczególne miejsce zajmują te poświęcone królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, Janowi Amosowi Komeńskiemu, a także dwie edycje Słownika biograficznego Leszna.

Wśród Jego licznych odznaczeń i wyróżnień są: Krzyż Oficerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Zasłużonego dla Miasta Leszna”,  medale: Towarzystwa im. H. Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” oraz „Za Serce dla Kultury” Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Dr Alojzy Konior należał do czołowych regionalistów polskich. W latach 1990 - 2002 był członkiem Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, przez dwie kadencje reprezentował w niej województwo leszczyńskie, w latach 1999–2002 był w tym gremium jednym z pięciorga przedstawicieli województwa wielkopolskiego.

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne wysoko oceniąc jego współpracę wnioskowało w roku 2017 do Towarzystwa im. H. Cegielskiego o wyróżnienie go medalem„Labor Omnia Vincit”.

Na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego" opublikował artykuły: O Janie Amosie Komeńskim w Leszczyńskim Towarzystwie Kulturalnym (1988), Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne spadkobiercą tradycji regionalnych ziemi leszczyńskiej (2001) oraz Zabytki Leszna (recenzja książki  M. Urbaniaka "Zabytki przemysłu i techniki Leszna" (2007).Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31