Stanisław Pągowski - delegat na Sejm Dzielnicowy

Dziesięć lat temu Pani Elżbieta Pągowska przysłała nam opracowanie o delegacie na Polski Sejm Dzielnicowy Stanisławie Pągowskim, swoim dziadku. Autorką jest Pani Maria Pągowska, córka delegata, dzięki której otrzymaliśmy prawdziwą sagę rodzinną, pełną dramatycznych wydarzeń i wyrazistych postaci reprezentujących kilka pokoleń.

Jedno ze zdjęć ilustrujących ten tekst zamieściliśmy wówczes na pierwszej stronie naszej okładki. To fotografia rodziny Pągowskich wykonana w 1916 roku przed tarasem dworu w Łubowicach. Od lewej stoją: w pierwszym rzędzie: Karol Pągowski (9 lat) i Lech Pągowski (3 lata); w II rzędzie: guwernantka synów, Józefa Pągowska i Stanisław Pągowski.

W stulecie Sejmu oraz w roku 100. rocznicy urodzin Pani Marii Pągowskiej - córki delegata, którą serdecznie pozdrawiamy, udostępniamy tekst sprzed dziesięciu lat.

Zob. niżej do pobrania.
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31