Rocznicowe spotkanie w Gołańczy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej wraz z Gołanieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy  

Organizuje spotkanie poświęcone 100. rocznicy Polskiego Sejmu  Dzielnicowego i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.  Spotkanie  odbędzie się w Gołanieckim Ośrodku Kultury we wtorek 11 grudnia 2018 r. o godz. 17.00. 

Prelekcje okolicznościowe wygłoszą: Adam Kusz  (Polski Sejm Dzielnicowy i delegaci na Sejm związani z ziemią  gołaniecką)
oraz Andrzej Wieczorek (Przebieg Powstania Wielkopolskiego 
na ziemi gołanieckiej). 

Wcześniej delegacja TMZG zapali znicze na grobach delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Gołańczy, Panigrodzu i Smogulcu. 

Adam Kusz Prezes TMZGParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31