PW 2020-1 (127)

 • Od redakcji Stanisław Słopień

ARTYKUŁY

 • Andrzej Kowalczyk, Turystyka kulturowa – jak ją rozumieć?
 • Karolina Buczkowska-Gołąbek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Wkład badaczy i działaczy w rozwój turystyki kulturowej – ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Wielkopolski
 • Joanna Śniadek, Turystyka kulturowa jako jeden z priorytetów turystycznego rozwoju Wielkopolski
 • Alina Zajadacz, Dostępność Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce z perspektywy potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Agata Kierzkowska, Marcin Słomiński, Kamienie milowe. Działalność Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w perspektywie porocznicowej
 • Elżbieta Zmarzła, To wydarzyło się w Kaliszu – historia rodziny Fibigerów
 • Elżbieta Lijewska, Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce
 • Jerzy Babiak, Marian Lorenz, Walory kulturowe Ziemi Kępińskiej
 • Hanna Łęcka, Włodzimierz Łęcki, Turystyki poznańskiej oblicza różne

DELEGACI NA POLSKI SEJM DZIELNICOWY

 • Izabella Kopczyńska, Zofia Rzepecka (1873-1957)

DAJĘ SŁOWO…

 • Błażej Osowski, Chłopacy

SPACERY PO POZNAŃSKICH ULICACH

 • Aneta Cierechowicz, Spacery po Poznaniu. Ulica Gajowa

Z WIELKOPOLSKI

 • Maria Stachowiak, Nagroda Główna WTK 2019
 • Alina Hinc, Jubileusz siedemdziesiątych urodzin Profesora Witolda Molika
 • Krzysztof Wodniczak, Koncert Poznańskiej Muzyki Wolności
 • Wiesława Grobelna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w obchodach 101. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego
 • Barbara Fiałkowska, 15 lat działalności Zespołu Tańca Ludowego Staropolanie
 • Karolina Dziubata, Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi
 • Aleksandra Warczyńska, Przygoda z questami
 • Daria Miedziejko, Wielkopolska Organizacja Turystyczna – promocja regionu 24 h
 • Daria Miedziejko, Szlak Piastowski – historia, smartfon i przygoda
 • Informacja Turystyczna w Kaliszu

Z PÓŁKI WIELKOPOLANINA

 • Karolina Dziubata, Maciej Sierpiński (red.), Wesele szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016
 • Summary
 • Noty o autorach

 Zobacz i czytaj PW 2020 1 online          Sprzedaż i prenumerata


 • Okładka IV: Fot. CTK Trakt w Poznaniu Ł. Gdak. Do tekstu s. 26. Okładka I: Ratusz, domki budnicze i Bamberki na Starym Rynku w Poznaniu. Fot. Z. Szmidt. Do tekstu s. 47.

 • Okładka II: Uroczystość wręczenia Nagrody Głównej WTK za rok 2019. Fot. H. Dymalski. Do tekstu s. 70. Prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego Marek Wróbel oraz prezes WTK prof. Jerzy Babiak (1). Jan Japas Szumański (2). Wręczenie Nagrody Głównej Marcinowi Moeglichowi (3). Nominowani w kategorii indywidualnej (4). Nominowani w kategorii zbiorowej (5). Wokaliści z Akademii Piosenki przy Międzychodzkim Centrum Kultury (6). Aleksandra Itkowska (7). Uczestnicy uroczystości (8). Okładka III: Grafiki Pracowni Krajoznawczej WBPiCAK w Poznaniu (1, 3, 6). Do tekstu s. 89. Fot. A. Błaszczyk (2). Do tekstu s. 94 Wyd. CTK Trakt w Poznaniu (4) Do tekstu s.26. Fot. Szamotulski Ośrodek Kultury (5). Do tekstu s. 95. Grafika Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej (7). Do tekstu s. 82.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31