Młodzież w kulturze i życiu społecznym Wielkopolski

Redakcja „Przeglądu Wielkopolskiego” uprzejmie informuje, że kolejny numeru kwartalnika zamierza poświęcić między innymi problematyce "Młodzież w kulturze i życiu społecznym Wielkopolski", mając na uwadze przede wszystkim urodzonych po roku 1989.

Zapraszamy do rozważenia uczestnictwa w tej inicjatywie poprzez przesłenie tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie oraz na stronie internetowej.

 • Jaki obraz urodzonych po roku 1989 wyłania się w świetle twórczości naukowej i artystycznej, publicystyki, mediów a także (lub) obserwacji i doświadczeń autora w ramach jego działalności?
 • W jaki sposób młodzi uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym? Jakie tradycyjne oraz nowe formy uczestnictwa preferują?
 • Jakie przykłady aktywności młodych z dziedziny literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuki lub animacji kulturalnej znane są autorowi?
 • Czy i w jaki sposób młodzi są widoczni w życiu kulturalnym miast i wsi, gmin i powiatów?
 • Czy i w jaki sposób młodzi są obecni w działalności regionalnych stowarzyszeń kultury?
 • Jakie projekty społeczno-kulturalne młodych znane są autorowi?
 • Jakie projekty społeczno-kulturalne adresowane do młodych są realizowane przez znane autorowi instytucje kultury, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kulturalne?

Wymienione wyżej hasła mają charakter przykładowy. Prosimy o odniesienie się do wybranych lub jednego z nich. Teksty mogą dotyczyć Wielkopolski jako regionu albo konkretnej miejscowości, powiatu, gminy, instytucji, stowarzyszenia. Mogą to też być sylwetki animatorów projektów społeczno-kulturalnych, recenzje publikacji, także stron internetowych.

W zależności od charakteru tekstu różna może być jego objętość: 

 • artykuł problemowy: nie więcej niż 30 tys. znaków łącznie ze spacjami (7 stron)
 • relacja, komunikat, informacja: nie więcej niż 10 tys. znaków (2,5 strony)
 • swobodna wypowiedź piszącego: nie więcej niż 5 tys. znaków (1,5 strony)
 • ogłoszenie, zapowiedź przedsięwzięcia: nie więcej niż 1 tys. znaków (1/4 strony)

Proponowane do publikacji teksty prosimy przesyłać po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją.

Kontakt: slopien@gmail.com lub redakcja@wtk.poznan.pl

Więcej informacji dla autorów: www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/68.