Zapraszamy do nadsyłania materiałów

Redakcja „Przeglądu Wielkopolskiego” zamierza kolejny numer kwartalnika poświęcić między innymi problematyce „Młodzież w kulturze i życiu społecznym Wielkopolski”.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tekstów dotyczących różnych aspektów tego zagadnienia, mając na uwadze Wielkopolan urodzonych po roku 1989.

 • Co wiemy o młodych w świetle badań naukowych, refleksji publicystycznych lub informacji medialnych?
 • W jaki sposób młodzi uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym?
 • Jakie tradycyjne oraz nowe formy uczestnictwa wybierają?
 • Jakie przykłady aktywności z dziedziny literatury, teatru, filmu, muzyki i sztuki są godne szerszego upowszechnienia?
 • Czy i w jaki sposób młodzi są widoczni w życiu kulturalnym miast i wsi, gmin i powiatów?
 • Czy i w jaki sposób młodzi podejmują działalność w stowarzyszeniach regionalnych?
 • Jakie inicjatywy, projekty społeczno-kulturalne realizują młodzi?
 • Jakie projekty społeczno-kulturalne adresowane do młodych są realizowane przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kulturalne?

Powyższe hasła mają charakter przykładowy. Proponowane do publikacji teksty mogą dotyczyć Wielkopolski jako regionu albo ujmować zagadnienie w odniesieniu do konkretnej miejscowości, powiatu lub gminy. Mogą to też być sylwetki animatorów projektów społeczno-kulturalnych, recenzje publikacji, także stron internetowych.

W zależności od charakteru tekstu różna może być jego objętość:

 • artykuł problemowy: nie więcej niż 30 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • relacja, komunikat, informacja: nie więcej niż 10 tys. znaków,
 • listy do redakcji: nie więcej niż 5 tys. znaków,
 • ogłoszenie, zapowiedź przedsięwzięcia: nie więcej niż 1 tys. znaków.

Terminy:

 • potwierdzenie zamiaru udziału w projekcie do 8 kwietnia (kontakt: redakcja@wtk.poznan.pl)
 • przekazanie redakcji materiałów proponowanych do publikacji (teksty oraz ilustracje w formie elektronicznej) do 30 kwietnia,
 • wydanie papierowe oraz elektroniczne kwartalnika do 30 czerwca.

Więcej informacji dla autorów: www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/68.

Kontakt: redakcja@wtk.poznan.pl