Zaangażowanie. Animacja. Edukacja

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zaangażowanie. Animacja. Edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”

Poznań, 18-22 września 2019. 

Konferencja towarzyszy corocznemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Głównym organizatorem jest Zarząd Główny PTL, współorganizatorami: PTL Oddział w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Instytut Socjologii UAM, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Więcej informacji, w tym:
program konferencji, harmonogram, referaty plenarne, referaty w sesjach, postery, warsztaty

zob. http://etnologia.amu.edu.pl/ptl-2019Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31