PW 2018-2 (120)

 • Od redakcji. Stanisław Słopień

ARTYKUŁY

 • Aleksandra Machnik, Turystyka przyrodnicza w Wielkopolsce
 • Paweł Bajon, Kurorty Wielkopolskiego Parku Narodowego dawniej i dziś
 • Janusz M. Lewandowski, Historia zamku i kolekcji gołuchowskiej w latach 1939-1962 oraz walka społeczeństwa wielkopolskiego o odzyskanie bezcennych dzieł sztuki ze zbiorów Działyńskich i Czartoryskich
 • Laura Bąkowska, Kamil Jawgiel, Rolnictwo ekologiczne w Wielkopolsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej

WIELKOPOLANIE

 • Sylwia Bródka, Wspomnienie o prof. UAM dr hab. Danieli Sołowiej (1948-2000)
 • Izabela Wyszowska, Aleksandra Machnik, Prof. zw. dr hab. Jerzy Bogucki

SPACERY PO POZNANIU

 • Izabela Wyszowska, Śladami Marcelego Mottego po Poznaniu (jubileuszowa trasa biograficzna)

Z WIELKOPOLSKI

 • Maciej Krajewski, 50 Stowarzyszenie Łazęga Poznańska
 • Marta Kamiński, Pracownia Krajoznawcza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu
 • Małgorzata Bronikowska, „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – tradycyjne zabawy i gry popularne w Wielkopolsce, cz. I
 • Wiesława Grobelna, 99. rocznica powstania wielkopolskiego. Śremscy powstańcy we wspomnieniach
 • Alina Kucharska, Na 35-lecie Zespołu Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego garść wspomnień i refleksji

Z KORESPONDENCJI WIELKOPOLAN

 • Michał Boksa, Jarosław Matysiak, List Adama Wodziczki (1887-1948) do Heleny Szafran (1888-1969) z 1948 roku

Z PÓŁKI WIELKOPOLANINA

 • Marek Grzegorz Nowak, Ryszard Kowalczyk, seria „Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne”, 7 tomów, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2016-2017, ss. 1737

Noty o autorach

Summary

Zobacz również: PW 2018 2 online      sprzedaż i prenumerata


 • Okładka IV. Gołuchów (do tekstu s. 21) Okładka I. Rogalin. Fot. K. Tomaszewski

 • Okładka II. Warta. Rogaliński Park Krajobrazowy. Fot. K. Tomaszewski Okładka III. Zespół Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31