TMZŚ w obchodach 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie było jednym z niewielu zrywów niepodległościowych zakończonych pełnym sukcesem, a rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. Dzięki niemu ziemie Wielkopolski zostały włączone do tworzącej się II Rzeczypospolitej. W Śremie bardzo uroczyście obchodzono jego 101. rocznicę. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej tradycyjnie włączyło się do obchodów.

TMZŚ oraz młodzież z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie przedstawili 27 grudnia 2019 r. w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich przy Pomniku Dobosza okolicznościowy program, który  poprowadziła Henryka Socha – przewodnicząca Klubu Pamięci Powstania Wielkopolskiego działającego od 1996 r. Było również wystąpienie przedstawiciela Klubu Sebastiana Ignasiaka o śremskim powstańcu Władysławie Radomskim, piękna poezja i pieśń patriotyczna w wykonaniu uczennic ZSP oraz warta honorowa grupy rekonstrukcyjnej w mundurach powstańczych. Przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje wielu instytucji i organizacji pozarządowych złożyli wieńce i kwiaty oraz znicze pod pomnikiem Dobosza. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę.

Bezpośrednio po uroczystości jej uczestnicy udali się na most na kanale ulgi rzeki Warty, który na wniosek TMZŚ uchwałą Rady Miasta w Śremie, otrzymał imię majora Stefana Chosłowskiego – powstańca wielkopolskiego, bohaterskiego dowódcy batalionu śremskiego. Historię życia i działalności majora Chosłowskiego przedstawił pracownik Muzeum Śremskiego Radosław Franczak a przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Śremu Adam Lewandowski, prezes TMZŚ Jerzy Naskręt i wnuk stryjeczny Chosłowskiego -Tomasz Pawłowski. 

Członkowie Towarzystwa uczestniczyli również w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Dom Powstańca Wielkopolskiego przy ulicy Stary Rynek a także, wraz z pocztem sztandarowym, we wszystkich wieczornych uroczystościach w mieście.

Następnego dnia, 28 grudnia, w Warszawie na placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się ogólnopolskie uroczystości, podczas których Śrem reprezentowała pięcioosobowa delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, która złożyła kwiaty pod pomnikiem powstańców wielkopolskich i śląskich na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Od bardzo wielu lat Towarzystwo organizowało spotkania pokoleń powstańców wielkopolskich, a gdy ich zabrakło (w 2004 r. w wieku 103 lat zmarł ostatni śremski powstaniec kpt. Czesław Klaczyński) organizowane są spotkania pokoleń potomków powstańców wielkopolskich. 

Tym razem spotkanie odbyło się 11 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Politechnicznych. Uczestniczyli w nim potomkowie śremskich powstańców wielkopolskich, władze samorządowe, przedstawiciele wielu śremskich instytucji i organizacji pozarządowych, jednostki wojskowej, placówek oświatowych. Szczególnym gościem był członek Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, były prezes Związku Literatów Polskich w Poznaniu - p. Paweł Kuszczewski.

Uroczystość rozpoczęły zuchy z Przedszkola „Słoneczna Gromada” , które zachwyciły  wszystkich kolorowymi strojami, tańcem  i piosenką „Czerwone jabłuszko”. Piękny był też występ uczennic z ZSP, które przy dźwiękach gitary zaśpiewały i zarecytowały kilka wzruszających utworów poetyckich o powstaniu. 

Pani Henryka Socha  przypomniała najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w Śremie z okazji ubiegłorocznej setnej rocznicy tego ważnego wydarzenia. Należały do nich między innymi: wydawnictwa książkowe, oznaczenie grobów powstańców, mural z Ignacym Janem Paderewskim, przedstawienie sylwetek 3 śremskich powstańców na ogólnopolskiej konferencji naukowej, wystawy, koncerty, lokalne uroczystości przy Doboszu i we wszystkich placówkach oświatowych.

Coroczną tradycją śremskich spotkań pokoleń jest przedstawienie biogramu kolejnego śremskiego powstańca wielkopolskiego. W tym roku Sebastian Ignasiak, pasjonat historii i członek TMZŚ, opowiedział o Stanisławie Posielskim (1891-1960). W połowie listopada 1918 r. zdezerterował on z niemieckiego wojska, wrócił do Śremu i został wcielony do baonu śremskiego. Jako dowódca sekcji wieczorem z 29 na 30 grudnia 1918 r. brał udział w przejmowaniu koszar i niemieckiego garnizonu, odpowiadając za bezpieczne zmagazynowanie przejętego olbrzymiego arsenału. Po wyzwoleniu miasta objął dowództwo plutonu, który patrolował ulice, pełnił wartę przy garnizonie i innych obiektach użyteczności publicznej. Jako dowódca plutonu szturmowego wchodzącego w skład batalionu śremskiego, w styczniu 1919 r. walczył  pod Lesznem. Później znalazł się w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, a we wrześniu przydzielono go do 1pułku saperów w Modlinie. Brał także udział w powstaniu śląskim i II wojnie światowej. W 1958 r. odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, a rok później - srebrnym Krzyżem Zasługi.

Sebastian Ignasiak przypomniał zebranym o akcji oznaczania grobów powstańczych symbolicznymi tabliczkami. Akcja wciąż trwa i wystarczy zgłosić się do muzeum, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przedstawiciele władz samorządowych : wicestarosta Piotr Ruta oraz wiceburmistrz Bartosz Żeleźny, podziękowali wszystkim, którzy od lat zajmują się popularyzacją i upamiętnianiem powstania wielkopolskiego i jego uczestników. 

Pan Paweł Kuszczewski w swoim wystąpieniu rozwinął hasło „Polska ojczyzną poezji i wolności”. Skupił się na tym, jak postrzega Śrem: poprzez film „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, spotkania poetów z różnych krajów, którzy na zaproszenie burmistrza i dyrektora biblioteki Jerzego Kondrasa co roku spotykają się w Śremie na Wernisażu  Poetyckim oraz działalność TMZŚ skupiającą się na utrwalaniu i kultywowaniu lokalnej historii. Przeczytał też kilka własnych utworów poetyckich zamieszczonych w folderze ze Śremskiego Wernisażu Poetyckiego. 

Włodzimierz Bobrowski – prezes Śremskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów i członek Klubu Rowerowego „Warcianie” – przedstawił działania tych organizacji w zakresie upamiętniania osób, miejsc i wydarzeń historycznych.

Na zakończenie prezes TMZŚ Jerzy Naskręt podziękował wszystkim uczestnikom, wręczył podziękowania  uczniom  i zaprosił na mniej oficjalne spotkanie przy kawie i słodkim  poczęstunku.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31