Uroczysty Sejmik Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Uroczysty Sejmik Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

2 czerwca 2018 roku w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach.

Początek o godzinie 11:00

W programie między innymi:

  • Podsumowanie działalność Stowarzyszenia w ciągu ubiegłych 10 lat
  • Potwierdzenie (nadanie) szlachectwa
  • Występ muzyczny
  • Dekoracja zasłużonych członków i przyjaciół Stowarzyszenia.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31