Naród nasz składa się z dwu narodów...

Ogólnopolska konferencja naukowa

"Naród nasz składa się z dwu narodów, które język ust mają wspólny, ale nie język ducha."

W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta II Rzeczypospolitej

8 grudnia 2022 r.

Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań

s. 1.63 (Sala Dziekańska)

Program

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

 • PROWADZENIE: dr hab. Damian SZYMCZAK
 • 9.30-9.35 Uroczyste powitanie uczestników i otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Historii UAM prof. dr. hab. Józefa DOBOSZA
 • 9.35-9.55 dr hab. Marek BIAŁOKUR (UO), Gambit Marszałka, czyli jak doszło do „wielkiego tygodnia szlachetnego idealisty”
 • 9.55-10.15 dr hab. Jerzy GAUL (AGAD), Przeciw duchowi Wschodu. Nieudane starania Józefa Piłsudskiego i Gabriela Narutowicza w obronie cywilizacji zachodniej w II Rzeczypospolitej (1918-1922)
 • 10.15 – 10.35 dr hab. Piotr OKULEWICZ (UAM), Reakcja Wielkopolski na wybór i śmierć Narutowicza
 • 10.35-10.55 dr hab. Marek FIGURA (UAM), W przededniu zamordowania Prezydenta Narutowicza. Prasa wielkopolska wobec zamachu na Naczelnika Państwa i ukraińskiej działalności terrorystycznej w Galicji Wschodniej w latach 1921-1922
 • 10.55-11.15 prof. dr hab. Waldemar ŁAZUGA (UAM), Rezurekcje, nadzieje i rozczarowania - Polska przed wyborem na prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza (1918 - 1922)
 • 11.15-11.30 DYSKUSJA

11.30-11.50 PRZERWA NA KAWĘ 

 • PROWADZENIE: prof. dr hab. Dorota SKOTARCZAK
 • 11.50-12.10 dr hab. Marek MIKOŁAJCZYK (UAM), Życie polityczne w Polsce w latach 1918-1926 w relacjach przedstawicieli państw zachodnich
 • 12.10-12.30 mgr Monika BUJEWSKA (UKW), Mechanizmy dotyczące społecznych tendencji wywołujących morderstwa i zamachy polityczne XX w. - Elity na celowniku
 • 12.30-12.50 lic. Patryk SAJNÓG (UJ), Reakcja i pamięć po zamordowaniu Prezydenta RP Gabriela Narutowicza w parlamencie w latach 1922-1939
 • 12.50-13.10 dr Dorota GAJDA-SZCZEGIELNIAK (Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu), Narutowicz i kobiety
 • 13.10-13.30 dr Marcina ZAWADA (Onet), Wróg – czyli niezbędne narzędzie w polityce
 • 13.30-13.50 dr hab. Krzysztof PODEMSKI (UAM), Polaryzacja dyskursu publicznego, elektoratów czy opinii publicznej? Podziały polityczne III Rzeczypospolitej
 • 13.50-14.05 DYSKUSJA

14.05-15.00 PRZERWA NA LUNCH

 • PROWADZENIE: dr Mariusz MENZ
 • 15.00-15.20 dr hab. Rafał DOBEK (UAM), Przemoc rewolucji i przemoc kontrrewolucji na przykładzie Komuny Paryskiej 1871 roku
 • 15.20-15.40 dr hab. Sebastian PACZOS (UAM), Polscy konserwatyści w nowej rzeczywistości. Konserwatywne style uprawiania polityki w pierwszych latach niepodległości
 • 15.40-16.00 prof. dr hab. Dorota SKOTARCZAK (UAM), Film „Śmierć Prezydenta” w kontekście historycznym kina lat siedemdziesiątych
 • 16.00-16.20 dr Joanna KULCZYŃSKA-KRUK (PAN Kraków), Zabójstwo Gabriela Narutowicza w międzywojennych tekstach kultury 
 • 16.20-16.40 dr Anna TOPOLSKA, Pomniki i pamięć wokół Gabriela Narutowicza w XX wieku
 • 16.40-17.00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI: prof. dr hab. Waldemar ŁAZUGA i dr Anna CHUDZIŃSKA


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31