Konkurs PTPN na najlepszą książkę o Wielkopolsce

Poznańskie Towarzystw Przyjaciół Nauk ogłosiło Konkurs o Nagrodę PTPN na najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2021. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacji wiedzy o regionie.

Do konkursu można zgłaszać publikacje wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku w trzech kategoriach:

  •  publikacje naukowe,
  •  publikacje popularnonaukowe i beletrystyczne,
  •  literatura dotycząca miasta Poznania.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 maja 2022 r. 

Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie PTPN: http://ptpn.poznan.pl
(http://ptpn.poznan.pl/aktualnosci/v-konkurs-o-nagrode-ptpn-za-najlepsza-ksiazke-o-wielkopolsce)

Zob. również: Norbert Delestowicz, Publikacje o Wielkopolsce za rok 2020 nagodzone przez PTPN. Rozstrzygnięto Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce za rok 2020. Przegląd Wielkopolski 2021-3.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31