Stowarzyszenie Prasy Lokalnej od 25 lat buduje lokalne społeczeństwo obywatelskie

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska

„Stowarzyszenie Prasy Lokalnej od 25 lat buduje lokalne społeczeństwo obywatelskie"

29 września 2017 r., godz. 11.00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Morasko), ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań

 

Program 

10:30 Rejestracja uczestników

11:00 Otwarcie konferencji przez Patrona Honorowego prof. UAM dr. hab. Andrzeja Stelmacha

Od heroizmu do profesjonalizmu. Rys historyczny Stowarzyszenia Prasy Lokalnej - Jerzy Mianowski, Prezes Zarządu SPL

Wręczenie wyróżnień i listów gratulacyjnych

Prasa lokalna w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie - prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa WNPiD

12:00 Przerwa na kawę

Rola mediów lokalnych w budowie społeczeństwa obywatelskiego - prof. UAM dr. hab. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM, Kierownik Zakładu Kultury Politycznej WNPiD

Prasa lokalna - czy istnieje potrzeba wyodrębnienia praw pokrewnych wydawców - prof. dr hab. Jacek Sobczak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i dr Ksenia Kakareko, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

Regulacje dotyczące ograniczenia koncentracji kapitału medialnego - szansa dla wolności mediów czy zagrożenie dla wolności gospodarczej? - prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, WNPi D UAM

Media lokalne a regionalizm wielkopolski - Stanisław Słopień, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu

Entuzjastyczne początki prasy lokalnej i sublokalnej - Krystyna Sorbian-Góral, Prezes Zarządu SPL w l. 1992-1996

SPL na przełomie wieków - Lechosław Majchrzak, Prezes Zarządu SPL w l. 1996-2007

Zakończenie konferencji - podsumowanie merytoryczne Dziekana WNP i D