PW 2018-3 (121)

 • Od redakcji, Stanisław Słopień

ARTYKUŁY

 • Andrzej Gulczyński, Odrodzona Polska w myśli ustrojowej Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu (1918)
 • Izabella Kopczyńska, Poznanianki na Polskim Sejmie Dzielnicowym
 • Ks. Antoni Stychel, Kazanie sejmowe
 • Bogdan Walczak, Księdza prałata Antoniego Stychla kazanie „sejmowe” – komentarz językowy

DELEGACI NA POLSKI SEJM DZIELNICOWY

 • Kazimierz Krawiarz, Stanisław Grupiński (1880-1947)
 • Robert Czub, Ks. Stanisław Grzęda i ks. Stanisław Lipowicz
 • Jerzy Sobczak, Konstanty Gąsowski
 • Eugeniusz Śliwiński, Stanisław Świderski, Józef Górecki, Adam Ruszczyński
 • Joanna Sobczak, Klara i Konstanty Gąsowscy – wspomnienie wnuczki

SPACERY PO POZNAŃSKICH ULICACH

 • Aneta Cierechowicz, Spacery po poznańskich uliczkach: miejsca związane z Sejmem Dzielnicowym 1918 roku

Z WIELKOPOLSKI

 • Szymon Paciorkowski, Poznański sposób na niepodległość
 • Magdalena Biniaś-Szkopek, Ku zwycięstwu – projekt gry komputerowej na 100-lecie niepodległości państwa polskiego
 • Roman Sidorski, Tytus.edu.pl – przewodnik po historii z Kórnika
 • Sejmik Regionalistów Wielkopolskich 2018, Regionalne stowarzyszenia kultury Wielkopolski przed obchodami 100. rocznicy niepodległości Polski
 • Stefania Misiarek, Program obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • „Pochód polski” w stulecie Sejmu Dzielnicowego

Z PÓŁKI WIELKOPOLANINA

 • Maria Paruszewska, Na Sejm Dzielnicowy (1918)
 • Maciej Wierzbiński, Święto Zmartwychwstania [Sejm Dzielnicowy]
 • Marceli Kosman, [Recenzja:] Zbigniew Kalisz, Fundacja Zakłady Kórnickie w latach 1925-1953

Noty o autorach

Summary

OKŁADKA

 • I. 1. Poseł Władysław Seyda, 2. Poseł Wojciech Korfanty, 3. Ks. patron Stanisław Adamski, 4. Ks. prałat, poseł Antoni Stychel, 5. Poseł Stanisław Nowicki.
 • II. Pochód sejmowy 3 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Pierwsze posiedzenie Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.
 • III. Pochód w 80. rocznicę oraz w 90. rocznicę Sejmu Dzielnicowego. Tablica na kinie Apollo.
 • IV. [Okładki ksiażek] Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r., Poznań 2018. Z. Kalisz, Fundacja Zakłady Kórnickie w latach 1925-1953, Kórnik 2017.

Dofinansowano ze środków: Fundacji Zakłady Kórnickie i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zobacz również:  PW nr 3-2018 online                       sprzedaż i prenumerata


 • Okładka IV i I

  Okładka IV i I

  IV. Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r., Poznań 2018. Z. Kalisz, Fundacja Zakłady Kórnickie w latach 1925-1953, Kórnik 2017. I. 1. Poseł Władysław Seyda, 2. Poseł Wojciech Korfanty, 3. Ks. patron Stanisław Adamski, 4. Ks. prałat, poseł Antoni Stychel, 5. Poseł Stanisław Nowicki.

 • Okładka II i III

  Okładka II i III

  II. Pochód sejmowy 3 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Pierwsze posiedzenie Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. III. Pochód w 80. rocznicę oraz w 90. rocznicę Sejmu Dzielnicowego. Tablica na kinie Apollo.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31