Żegnamy Profesora Bogdana Walczaka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 1 lutego roku 2022 zmarł w Poznaniu Pan Profesor Bogdan Walczak.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lutego o godz. 13.30 na Cmentarzu Miłostowskim (wejście od ul. Warszawskiej).  Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 11.30 w Katedrze Poznańskiej (ul. Ostrów Tumski 17). 

Ten urodzony 17 lutego 1942 roku w Miłosławiu uczony - językoznawca, polonista i sławista wśród rozlicznych swoich obowiązków publicznych, zajęć naukowych, dydaktycznych i organizatorskich znajdował czas, aby należeć również do ścisłego grona najbliższych współpracowników "Przeglądu Wielkopolskiego".

W latach 1987-2009 był członkiem redakcji naszego kwartalnika, a do ostatnich dni - jego rady programowej, której w latach 2010 do 2016 przewodniczył. 

Przed prawie dziesięcioma laty, podsumowując nasze wspólne 25-lecie pisał na łamach "Przeglądu...":

Idei regionalizmu wielkopolskiego służyłem w głębokim przekonaniu o jej aktualności i doniosłości społecznej. Pragnę w tym miejscu wyrazić pogląd o nieprzemijającym znaczeniu tej pięknej i szlachetnej idei. Zwłaszcza dzisiaj, w obliczu kryzysu tradycyjnych wartości, regionalizm może być skutecznym środkiem wiodącym do odbudowy rozumnej miłości do naszej małej, domowej i wielkiej wspólnej ojczyzny jako ziemi naszych przodków i skarbnicy naszego dziedzictwa kulturowego: by coś ukochać, trzeba to znać – a regionalizm służy poznawaniu piękna i różnorodności naszej, jak to trafnie wyraził Edmund Bojanowski, „różnolicowej” ojczyzny. 

Panie Profesorze, dziękujemy!

Przebiegamy myślą kolejne lata i tytuły Pańskich artykułów, aby starać się kontynuować wspólnie rozpoczęte prace.

 • 1987. O nazwie "Wielkopolska" (to w pierwszym naszym numerze)
 • 1991. Gwara miejska w międzywojennym Poznaniu
 • 1994. Najdawniejszy zabytek naszego języka powstał w Wielkopolsce
 • 1995. Wielkopolskie źródła polskiego języka literackiego
 • 1996. Regionalizmy językowe dzisiaj?
 • 1999. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Uniwersytetu w Poznaniu
 • 2002. Dzieła Sebastiana Fabiana Klonowica - nieocenione źródło szesnastowiecznego słownictwa środowiskowego
 • 2004. Czy Poznań jest miastem stołecznym?
 • 2005. Nasz język literacki wywodzi się z Wielkopolski
 • 2005. Nowy język. O znaczeniu „Solidarności” w dziejach polszczyzny
 • 2006. Władysław Nehring - wielki syn ziemi kłeckiej
 • 2008. Nazewnictwo geograficzne Poznania, pod red. Z. Zagórskiego
 • 2009. Opinia przybysza o polszczyźnie Wielkiego Księstwa Poznańskiego [Józef Łoś, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca, tułacza i guwernera 1840-1882]
 • 2013. „Przegląd” a regionalizm wielkopolski (z perspektywy wieloletniego współredaktora pisma)
 • 2018. Księdza prałata Antoniego Stychla kazanie „sejmowe” – komentarz językowy
 • 2019. O projekcie Verba Sacra
 • 2019. Czesław Latawiec, Sandomierzanin w Poznaniu. Uniwersytet, życie literackie, szkolnictwo 1923-1945

Zob. również trzy ilustracje wyświetlające się niżej. To wycinki z Alicja Pihan-Kijasowa, Profesor Bogdan Walczak – Uczony i Poeta. PW 2013-4.
 


 • Ś.P. Prof. Bogdan Walczak. Fot. J. Migdał


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31