Spotkanie promocyjne Przeglądu Wielkopolskiego  2019-10-30

Spotkanie promocyjne PW nr 3-2019 odbyło się 13 listopada 2019 roku w Salonie Adama Mickiewicza pod Kopułą Collegium Maius UAM w Poznaniu.

Na program złożyły się: 

  • Kilka słów o "Przeglądzie Wielkopolskim" i Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym (redaktor naczelny Stanisław Słopień oraz prezes WTK prof. Jerzy Babiak)
  • Prezentacja numeru 3-2019 (zastępca red. naczelnego prof. Danuta Konieczka-Śliwińska oraz członek redakcji dr Błażej Osowski)
  • Wręczenie egzemplarzy autorskich
  • Krótkie wykłady: prof. Anna Piotrowicz, prof. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. Jerzy Sierociuk
  • Dyskusja
  • Promocyjna sprzedaż

Temat numeru: Gwara, nasz język, nasze dziedzictwo...

Autorzy tego numeru:
Bartosz Cemborowski, Zofia Dragan, Małgorzata Fabiszak, Bolesław Grobelny, Marcin Jankowiak, Michalina Jusik, Artur Kijas, Justyna Kobus, Krzysztof Kwaśniewski,
Liza Matuszewska, Sylwia Michalak, Paulina Michalska-Górecka, Aneta Müller, Ewa Nowak, Błażej Osowski, Anna Piotrowicz, Jerzy Sierociuk, Władysława Stachowska-Dembecka, Lechosław Szarata, Bogdan Walczak, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Wodniczak, Grażyna Wrońska, Katarzyna Zagłoba.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii autorstwa Hieronima Dymalskiego. 

Zob. również: spis treści Pw 3-2019Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31