Marszałek Woźniak objął patronatem XXII WKK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak objął honorowym patronatem XXII Wielkopolską Konferencję Kulturalną (WKK).

Konferencja jest zwoływana przez Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu w celu przeprowadzenia działań o charakterze programowym oraz sprawozdawczo-wyborczym i odbywa się co trzy lata. Stanowi zarazem forum wymiany opinii dotyczących stanu i perspektyw kultury w Wielkopolsce. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza ludzi kultury i nauki, organizacji pozarządowych oraz samorządowców.

XXII Wielkopolska Konferencję Kulturalna zatytułowana WIOSNA W KULTURZE pragnie zwrócić szczególną uwagę na szanse uczestnictwa i możliwości rozwoju kulturalnego młodzieży, zrodzonej i ukształtowanej po roku 1989.

Konferencja odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 roku w godzinach 10:00 - 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34.

Więcej: www.wtk.poznan.plParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31