Ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego

3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu odbył się Polski Sejm Dzielnicowy, w którym uczestniczyło ponad 1100 osób na około 1400 delegatów wybranych przez Polaków w  Wielkopolsce, na Śląsku, w Prusach Królewskich, na Warmii i Mazurach oraz w skupiskach ludności polskiej w Niemczech a także na tych obszarach zachodnich ziem piastowskich, które po 1918 roku pozostały nadal w granicach Niemiec lub Wolnego Miasta Gdańska. 

Co wiemy o uczestnikach tego Sejmu dzisiaj? Jak potoczyły się ich losy wojenne i powojenne? Czy i gdzie żyją ich potomkowie świadomi faktu uczestnictwa ich przodków w tak wiekopomnym wydarzeniu? Gdzie i w jakim stanie są ich groby i pamiątki po nich? Gdzie i ile jest ich pomników, tablic pamiątkowych, szkół oraz instytucji noszących ich imiona? Komu z nich poświecono książki, filmy, muzea? 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania i przygotowania zawodowego. Nadsyłajcie Państwo pod adresem redakcji wszelkie informacje, które mogą poszerzyć naszą wiedzę i ocalić od zapomnienia sylwetki delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy. Mogą to być również hasła biograficzne (też ich projekty, wzór poniżej), opisy bibliograficzne źródeł drukowanych i rękopisów, fotografie delegatów, drzewa genealogiczne, wspomnienia ich własne i o nich. 

Otrzymane materiały publikujemy w całości lub fragmentach w "Przeglądzie Wielkopolskim" oraz jego wersji internetowej.

Punktem wyjścia tego projektu był i pozostaje spis delegatów * opublikowany w "Dzienniku Polskiego Sejmu Dzielnicowego" wydanym przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu w roku 1918. W 1998 roku staraniem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego ukazał się reprint tego wydawnictwa (nakład wyczerpany,  fotokopie można pobrać w postaci sześciu plików pdf) *. W 2018. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk opublikowało nową edycję "Dziennika", pomocną przy dalszych pracach nad uzupełnieniami oraz poprawkami na liście delegatów, zbieraniu o nich informacji biograficznych i tworzeniu słownika delegatów.

* Uwaga Zaznaczone wyżej odnośniki prowadzą do spisów nazwisk w wersji, jak w publikacji DiKśW z roku 1918. Na archiwalnej stronie WTK - z przyczyn technicznych - nie możemy dokonać żadnych zmian. Wszelkie zgłaszane poprawki odnotowujemy, aby mogły zostać wykorzystane przy kontynuacji projektu. Nowe materiały biograficzne dotyczące uczestników Sejmu Dzielnicowego 1918 roku przyjmujemy nadal. 

 Z a p r a s z a m y !

***

Proponowany układ hasła biograficznego do ewentualnego wykorzystania przez autorów biogramów.

  1. Nazwisko oraz imię, daty dzienne i miejsca - urodzin oraz śmierci, podstawowe dane o rodzicach i rodzeństwie, ewentualnie również o dalszej rodzinie.
  2. Ewentualne sprostowania pisowni oraz nazewnictwa (obecne brzmienie), występującego w Liście delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, "Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego", Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, 1918.
  3. Przebieg nauki szkolnej, nazwy ukończonych szkół oraz uzyskanych tytułów naukowych i zawodowych.
  4. Opis życia zawodowego oraz działalności publicznej przed oraz po roku 1918.
  5. Informacje o najbliższej rodzinie.
  6. Miejsce pochówku, formy upamiętnienia, zachowane pamiątki, archiwalia, itp.
  7. Krotka nota o autorze hasła.

Redakcja prosi o przesyłanie materiałów w postaci elektronicznej. Teksty - MS Word; ilustracje tif lub jpg, 300 dpi jako załączniki poczty elektronicznej. Objętość tekstu do 20 tys znaków łącznie ze spacjami na adres redakcji.

Uwaga. Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst ten nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Ilustracja niżej: "Przegląd Wielkopolski" 2018-3. Fragment okładki. Spis treści tego numeru:
(PW 2018-3 (121) - E-PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI (e-pw.pl)


  • PW 2018-3. Fragment okładki. 1. Władysław Seyda, 2. Wojciech Korfanty. 3. Ks. Stanisław Adamski, 4. ks. Antoni Stychel, 5. Stanisław Nowicki.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31