Nie żyje Grzegorz Mokrzycki

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że nie żyje Grzegorz Mokrzycki. Urodził się 20 lutego 1946 roku w Kole, w rodzinie związanej z tym miastem od wielu pokoleń. Tam też umarł 2 lipca 2022 roku.
Uroczystości pogrzebowe: Msza św. żałobna  w kolskiej Farze 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00, po której nastąpi złożenie Zmarłego do grobu na Cmentarzu Parafialnym ul. Poniatowskiego w Kole.

Był absolwentem Wydziału Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Należał do czołowych działaczy byłego Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła, którego był wiceprezesem, a następnie - współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, którego był wieloletnim prezesem. 

Dla realizacji celów Stowarzyszenia zainicjował szereg działań, w tym liczne wydarzenia, przybliżające szerokim rzeszom piękno i historię Koła. Należą do nich między innymi doroczne Imprezy Świętojańskie, obchody rocznicowe Powstania Styczniowego, Oskara Kolberga, św. Jana Pawła II, czy Jana Długosza. Dzięki jego staraniom miasto Koło przystąpiło w 2012 roku, w swoje 650-lecie, do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu. 

Z inicjatywy Grzegorza Mokrzyckiego odbył się konkurs na projekt rzeźby oraz zagospodarowanie mogiły zbiorowej ofiar barbarzyńskiego bombardowania pociągu na kolskim dworcu 2 września 1939 r. Do akcji włączyły się władze Koła i Krotoszyna. Stowarzyszenie przeznaczyło na fundusz budowy środki z dwóch kwest cmentarnych. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 2 września 2014 r. w 75. lecie hitlerowskiego nalotu. 

Grzegorz Mokrzycki był także współinicjatorem i gospodarzem spotkań wigilijnych, które wpisały się w cykl świątecznych dni miasta. Na jego wsparcie liczyć mogły działania charytatywne dla grup społecznych oraz stowarzyszeń w Kole, w tym Kolskie Stowarzyszenie Głuchoniemych, któremu pomagał bezinteresownie od kilku lat. 

Grzegorz Mokrzycki wspierał także inicjatywy osób, dla których Koło stanowi miejsce powrotu do lat młodości. W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej na deskach Miejskiego Domu Kultury w Kole wystawiono sztukę  „Warthbrücken”, autorstwa i w reżyserii Dariusza Matysiaka. W obsadzie znaleźli się mieszkańcy Koła - aktorzy-amatorzy. On sam wcielił się w jedną z głównych ról - postać Chaima Taubera. Rok później wystawiono spektakl „Miasto bez kantów”, w którym zagrał osobę z Ludu. Bez jego zaangażowania w celu pozyskania środków finansowych nie zrealizowanoby tych przedsięwzięć.

Za swoją działalność dla Koła został wyróżniony między innymi honorową odznaką „Za zasługi w rozwoju miasta Koła” oraz  „Medalem Miasta Koła”.

W roku 2015 był nominowany do Nagrody Głównej WTK, w ten sam sposób WTK wyróżniło w roku 2016 kierowane przez niego Stowarzyszenie, natomiast w 2017 roku na jego wniosek Nagrodę Główną WTK otrzymał Dariusz Matysiak - pisarz i reżyser, pasjonat dawnych dziejów, w tym rodzinnego Koła.

Od roku 2016 Grzegorz Mokrzycki był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Współorganizował kolejne dwie Wielkopolskie Konferencje Kulturalne: XIX w roku 2010 oraz XX w roku 2013, które zgromadziły w Kole oraz Brodowie wielu regionalistów z całej Wielkopolski. 

R. I. P.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31