Żegnamy Ludwika Ratajczaka

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 stycznia roku 2019 zmarł Ś. P. Ludwik Ratajczak (pogrzeb odbył się 14 stycznia na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu).

Był redaktorem naczelnym "Naszej Wielkopolski". Założycielem stowarzyszenia Ruch Regionalny Wielkopolan a wcześniej - współzałożycielem Unii Wielkopolan (1990). Należał do zwolenników pełnej decentralizacji Polski, włącznie z uznaniem w Konstytucji RP autonomii dużych regionów.

W roku 2010 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło go godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita. 
W roku 1988 w konkursie "Perspektywy Wielkopolski" zorganizowanym przez WTK oraz Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zdobył wyróżnienie za opracowanie, w którym nakreślił swoją wizję Wielkopolski jako regionu.

W "Przeglądzie Wielkopolskim" opublikowaliśmy:

  • Ludwik Ratajczak. Unia Wielkopolan. Sprawy i ludzie. PW 19-22 (3-4, 1-2/1992-1993)
  • Piotr Matczak. Jaka Polska, jaka Wielkopolska... rozmowa z Ludwikiem Ratajczakiem, członkiem zarządu Unii Wielkopolan. PW 13-14 (1-2/1991)
  • J. Doliński, F. Nowaczewski, Ludwik Ratajczak. Jak chronić środowisko - wielkopolska koncepcja. PW 13-14 (1-2/1991

  • Foto: www.thc.org.pl


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31